Huren op 1 juli maximaal 6,5 procent omhoog

DEN HAAG, 18 NOV. De huren mogen volgend jaar op 1 juli maximaal met 6,5 procent per woning omhoog. Dit heeft het kabinet gisteren op voorstel van staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) besloten.

Woningcorporaties moeten er verder voor zorgen dat ze gemiddeld 3,5 procent meer huur ontvangen over het totale aantal woningen dat ze bezitten. Dit betekent dat wanneer de corporaties voor sommige woningen 6,5 procent huurverhoging vragen, zij voor andere woningen nauwelijks of geen huurverhoging in rekening hoeven te brengen.

Tommel zei gisteravond te verwachten dat de gemiddelde huurstijging volgend jaar lager zal zijn dan de 4,7 procent die zij dit jaar bedroeg. De staatssecretaris wil spoedig met de corporaties en de particuliere verhuurders om de tafel gaan zitten om afspraken te maken over een verdere matiging van de huren. Hij zei met de lagere huurverhoging die hij voor volgend jaar voorziet nog niet tevreden te zijn. Maar hij acht zich gebonden aan eerder gemaakte afspraken met de corporaties.

De “zeer lage inflatie, de lage rente en de bescheiden verhoging van de bouwkosten” maken het volgens Tommel mogelijk de huurverhogingen meer te beperken dan nu gebeurt. Om dit te bereiken bereidt hij een wettelijke maatregel voor die in 1997 kan ingaan. Die maatregel houdt in dat de staatssecretaris een corporatie en een particuliere verhuurder aan een maximum kan binden voor de gemiddelde huurverhoging van hun totale bezit. Dan kunnen ze dus niet meer, zoals nu, voor elke woning de maximale huurverhoging vragen.

Tommel vindt dat de Tweede Kamer niet opnieuw moet tornen aan de maximale huurstijging van 6,5 procent die hij voor 1996 wil laten gelden. Dit jaar beperkte de Kamer dit maximum tot 6 procent, waarmee de staatssecretaris tegen zijn eigen zin in akkoord ging. Het Tweede-Kamerlid Duivesteijn (PvdA) zei gisteren in een reactie dat hij het maximum van 6,5 opnieuw ter discussie zal stellen. “De Tweede Kamer heeft zelfstandig het recht om het huurbeleid te bepalen. De huurverhogingen pakken gemiddeld nog steeds te hoog uit.” Hij wees erop dat vooral particuliere verhuurders geneigd zijn de maximaal toegestane maximale verhoging in rekening te brengen.

Ook Kamerlid Jeekel van D66 viel de aangekondigde huurverhoging tegen, zeker omdat premier Kok onlangs voor de komende jaren lagere stijgingen aankondigde. De VVD kon nog niet reageren.

De staatssecretaris presenteerde ook zijn plannen voor de individuele huursubsidie waarvoor hij van het kabinet het groene licht had gekregen. Volgens Tommel gaat het leeuwedeel van de ongeveer 900.000 huurders die huursubsidie ontvangen erop vooruit. Ongeveer 41.000 huurders met een inkomen boven het minimum gaat er in het nieuwe systeem op achteruit, evenals een nog onbekend aantal huurders die met een strengere vermogenstoets te maken krijgen. Door deze toets mogen zij niet meer dan 56.000 gulden (huishoudens) of 28.000 gulden (alleenstaanden) aan vermogen bezitten willen ze voor subsidie in aanmerking komen.

Volgens Tommel komen de grootste voordelen in het nieuwe subsidiesysteem terecht bij de laagste inkomens in relatief dure huurwoningen en bij de ouderen. Ook grote gezinnen gaan er op vooruit. “Grote huishoudens hebben een grotere woning nodig”, zei Tommel. “Het is dus redelijk dat ze ook meer huursubsidie krijgen.”

PvdA en D66 noemden gisteravond de wijzigingen in de individuele huursubsidie een behoorlijke verbetering en een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van de armoede.