Evacuatie voortaan per straat mogelijk

NIJMEGEN, 18 NOV. De gemeente Nijmegen kan bij een dijkdoorbraak per straat aangeven of evacuatie nodig is. Bewoners die telefonisch hun postcode opgeven aan de gemeente, krijgen dan te horen of er voor hun woning gevaar voor overstroming dreigt en wat ze moeten doen.

Dit blijkt uit het herziene intergemeentelijke rampenbestrijdingsplan, zoals dat vandaag door de regionale brandweer Nijmegen en omstreken is vastgesteld. Het plan is, volgens eerder gemaakte afspraken, herzien op basis van de evaluatie van de knelpunten die begin dit jaar tijdens het hoogwater duidelijk werden. Het rampenplan geldt voor de stad Nijmegen, de Ooypolder en het Land van Maas en Waal. Aan de hand van een aantal scenario's kan het crisisteam tijdens een dreigende dijkdoorbraak zien op welk moment de verschillende wijken en straten van Nijmegen onder water komen te staan. “Vervolgens kun je de mensen waarschuwen. Die hebben voldoende tijd om te vertrekken, want een dijkdoorbraak zie je altijd wel een aantal uren van te voren aankomen”, aldus een gemeentewoordvoerder. De mensen kunnen ook zelf bellen met een speciaal informatienummer, waar in geval van nood dag en nacht twintig lijnen beschikbaar zijn.

In de nieuwe plannen is ook rekening gehouden met de grote problemen die tijdens en na het hoogwater ontstonden voor de boeren in de regio. De evacuatie is niet langer verplicht voor alle dieren. Boeren kunnen zelf ontheffing aanvragen bij het crisisteam, dat per geval beslist. Maar volgens burgemeester E. d'Hondt, die bij rampen optreedt als coördinator van het crisisteam, wordt er slechts in bijzondere gevallen ontheffing verleend.

Het is de gemeente niet gelukt internationale afspraken te maken over het stilleggen van de scheepvaart bij hoogwater. Nu geldt de situatie in Duitsland als maatgevend. Een grote verbetering is de uniforme berichtgeving over de verwachte neerslag en de gevolgen voor het hoogwater. Op die manier hoopt de gemeente te voorkomen dat de situatie van het hoogwater van begin dit jaar zich herhaalt, toen betrokken instanties in Duitsland al de noodklok luidden, terwijl Rijkswaterstaat nog geen problemen voorzag.