Crisis afgewend; Compromis EU over uitgaven Zuid-Europa

BRUSSEL, 18 NOV. Het Europees parlement en de Europese ministers van begrotingszaken hebben gisteren een compromis bereikt over de uitgaven voor het Middellandse-Zeegebied. Daarmee is een crisis op de Euro-Mediterrane top, die op 27 en 28 november in Barcelona wordt gehouden, afgewend.

De Europese volksvertegenwoordigers vonden dat de Europese regeringsleiders tijdens hun laatste top in Cannes veel te vrijgevig waren geweest voor de Middellandse Zeelanden. De vijftien hadden daar een zak geld met 900 miljoen ecu (2,25 miljard gulden) voor de komende vier jaar in het vooruitzicht gesteld. Tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling in oktober haalden de Europarlementariërs daar 200 miljoen ecu vanaf. In het eerste jaar van het mediterrane programma kan dat bedrag toch niet worden besteed, terwijl er elders, onder andere in ex-Joegoslavië, grote behoefte is aan Europese steun, redeneerde het parlement.

Met Barcelona in zicht, waar de vijftien met de twaalf niet-EU landen rond de Middellandse Zee het startsein willen geven voor nauwere samenwerking, zou dit een zeer slecht signaal aan de partners zijn. Volgens het vrijdag bereikte compromis blijven de 200 miljoen ecu gereserveerd voor het mediterrane programma, maar zal het geld pas vrijkomen als er concrete projecten op tafel liggen. Het parlement zal er zo nauwlettend op kunnen toezien dat het geld niet worden verspild.

Nederland, dat zich ook steeds sceptisch heeft getoond over het ambitieuze Middellandse-Zeeprogramma, is blij met de regeling. “Er is nu tenminste extra controle dat het geld efficiënt wordt besteed”, verklaarde delegatieleider Bot, die zich zeer tevreden toonde over het overleg van ministers en Europees Parlement. Hij constateerde dat zowel bij de lidstaten als het parlement het besef groeit dat de Europese uitgaven moeten worden beteugeld.

Nu de meeste lidstaten gedwongen zijn nationaal de buikriem aan te halen, kan in Unie-verband niet maar steeds meer worden uitgegeven, aldus Bot. Hij wees erop dat het voortdurende overleg tussen het Spaanse voorzitterschap en het Europees parlement zijn vruchten had afgeworpen. “Oorlogsituaties” die in het verleden steeds dreigden tussen Straatsburg en ministers, zijn daarmee voorkomen.

Toch hebben de volksvertegenwoordigers, die in december de begroting definitief moeten vaststellen, en de ministers elkaar vrijdag niet op alle punten gevonden. Tegen de zin van de lidstaten in hielden de parlementariërs voet bij stuk om 50 miljoen ecu voor de transeuropese netwerken aan andere zaken te besteden. Dit zou vooral ten koste gaan van de hoge snelheidslijn die Frankrijk wil aanleggen van Parijs via Straatsburg naar Keulen. Maar ook over de financiering van de Europese bijdrage aan de wederopbouw van ex-Joegoslavië is er nog een meningsverschil. (ANP)