Busonderneming

Onder verantwoordelijkheid van de liberale minister Jorritsma wordt in Zuid-Limburg de marktwerking op het openbaar vervoer in een project beproefd, dat in de volksmond de 'Rode Engel' wordt genoemd. (NRC Handelsblad, 4 november).

De doelstelling van de uitvoerende Amerikaanse maatschappij Vancom luidt: “Het doel van het bedrijf is God te dienen door de Vancomwaarden en -normen te hanteren.” Nooit geweten dat Zijne Oneindigheid ook belangen heeft in busondernemingen. Altijd gedacht dat een busonderneming een commercieel bedrijf is, waar belasting op de winst wordt geheven om zodoende een bijdrage te leveren tot het in stand houden van een voor elke burger toegankelijk en betaalbaar systeem van sociale voorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg en juridische bijstand.

“Een deel van de winst in de VS gaat naar christelijke doelen.” Met welke intentie en welke doelen? De intentie om het Amerikaanse systeem in stand te houden waar de verschillen tussen rijk en arm nog steeds groeien en de veelal Republikeinse 'hebbers' leven op basis van 'the winner takes it all'? Het bestaande systeem in stand houdende door onder andere het instituut kerk te gebruiken door middel van diaconie, charitas en aalmoezen? Welke doelen? Het kopen van vuurwapens door militante groeperingen?

Het getuigt van weinig respect voor de Nederlandse ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog om een bedrijf de concessie te gunnen, die dan wel aan prijs en kwaliteit van de dienstverlening mag voldoen, maar doelstellingen hanteert die in dit land “cultuurvreemd” zijn geworden. Zou een CDA-bewindsvrouwe (man) dezelfde keuze hebben kunnen maken?

    • F.J.A. Meijer