Amerikaans Huis achter bezuinigingen

WASHINGTON, 18 NOV. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren een wet aangenomen over bezuinigingen op de overheidsuitgaven van een biljoen dollar (1.000 miljard) over een periode van zeven jaar.

De wet, de 'Balanced Budget Act of 1995', bedoeld om het begrotingstekort op te heffen, kreeg de steun van 237 afgevaardigden, 189 stemden tegen. In het Huis beschikt de Republikeinse partij over een ruime meerderheid. De wet, die nu naar de senaat zal gaan, waar de Republikeinen eveneens in de meerderheid zijn, kan rekenen op een veto van de Democratische president Bill Clinton. Naar verwachting zal de senaat de wet eveneens goedkeuren. Door de confrontatie tussen de president en het Congres zijn veel overheidsinstellingen al vier dagen dicht, in afwachting van mogelijke bezuinigingen.

De wet zou, indien zij in praktijk wordt gebracht, een totale herziening inhouden van zestig jaar van Democratisch maatschappelijk werk. Op de gezondheidszorg voor ouderen en armen zou 440 miljard dollar worden bezuinigd, terwijl in studiebeurzen, steun aan de boeren, andere overheidssubsidies en in het onderwijs fors zou worden gesneden. De uit de jaren dertig stammende garantie voor contante hulp aan arme kinderen zou geheel komen te vervallen. De Amerikaanse burgers kunnen via de wet een belastingverlichting van in totaal 245 miljard dollar tot 2002 tegemoet zien. Verder bepaalt de wet dat in het Arctische Nationale Park, in Alaska, naar olie en gas mag worden geboord.

“De maatregelen zijn noodzakelijk en rechtvaardig, daarover bestaat geen enkele twijfel. Ze moeten nu worden genomen”, aldus Dick Armey, de fractievoorzitter van de Republikeinen. Zijn Democratische tegenpool Dick Gephardt meende daarentegen dat de wet “te veel vraagt van de middenklasse en de mensen die proberen daar in te komen”.

President Clinton heeft de wet “een weldaad voor de rijken” genoemd. Clinton heeft een ander voorstel gedaan voor het in evenwicht brengen van de begroting, over een periode negen jaar. Ook hij stelt bezuinigingen en lagere belastingen voor, maar de ingrepen die hij voor ogen heeft zijn veel kleiner dan die van de Republikeinen. (AP, Reuter)