Ziekenhuizen: specialisten fout over plan Borst

UTRECHT, 17 NOV. De ziekenhuizen verwijten de medisch specialisten een onjuiste voorstelling van zaken te geven over het voornemen van het kabinet het vrije beroep van medisch specialist af te schaffen.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) roept de specialisten op geen actie te voeren en hun samenwerking met ziekenhuizen en ziektekostenverzekeraars voort te zetten.

De ziekenhuizen bestrijden de opvatting van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) dat het vrije beroep van medisch specialist de voorkeur verdient boven het dienstverband. NVZ-voorzitter W. Kok: “De specialisten geven verkeerde argumenten voor het vrije beroep. Er werken met inbegrip van de academische ziekenhuizen bijna veertig procent van de specialisten in dienstverband. Het is niet waar dat artsen in dienstverband na half vijf de messen weggooien en snel naar huis gaan. Artsen leveren in ziekenhuizen net als andere medewerkers goed werk af ongeacht of ze nu vrij gevestigd zijn of niet.”

Het is volgens de NVZ onjuist om te stellen dat de wachttijden langer worden door het afschaffen van het vrije beroep van specialist. “Er moeten gewoon meer specialisten worden opgeleid. Nu bepalen de specialisten zelf nog hoeveel mensen er worden opgeleid, wij vinden dat ziekenhuizen en verzekeraars daarover moeten meebeslissen”, aldus Kok.

De NVZ bestrijdt dat met het afschaffen van de aanspraak op aparte specialistische hulp de vrije artsenkeuze van patiënten en huisartsen in het geding komt. Kok: “De ziekenhuizen kunnen garanderen dat als patiënten per se bij een bepaalde arts in behandeling willen, dit ook zal gebeuren. De vrije artsenkeuze is boven iedere twijfel verheven.”

Volgens NVZ-voorzitter Kok moet onderscheid worden gemaakt tussen de begrippen vrij beroep en vrij ondernemerschap. Kok: “Als onder het vrije beroep wordt verstaan dat de arts zelf bepaalt hoe hij zijn patiënten behandelt, dan blijft dat bestaan. Wat verdwijnt is het vrije ondernemerschap, als daaronder wordt verstaan dat vrije ondernemers hun eigen belang voorop stellen. Het belang van specialisten moet ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van het ziekenhuis.”

Volgens de NVZ is het protest van de specialisten tegen de kabinetsplannen misplaatst. Kok: “Iedereen heeft respect voor de voorzichtigheid waarmee minister Borst, eindelijk een minister die zelf arts is geweest, met deze netelige kwesties omspringt. Het gaat niet aan haar beleid op deze manier aan te vallen. Het zijn oude dogma's.”