VNU of nooit

Een mens lijdt dikwijls 't meest door het lijden dat hij vreest en nimmer op komt dagen. De Nederlandse managers worden steeds banger voor vijandige overvallen. Hun lobby-organisatie VNO-NCW stuurde deze week nog een brandbrief aan het kabinet om te waarschuwen tegen versoepeling van de bescherming van beursvennootschappen tegen vijandige overvallen. Niet dat vijandige overnames in Nederland aan de orde van de dag zijn. De laatste echte was acht jaar geleden toen Elsevier uitgever Kluwer wilde opkopen. Dat mislukte.

De discussie die nu wordt gevoerd tussen effectenbeurs, beursfondsen en kabinet wordt steeds meer een achterhoedegevecht. Ook in achterhoedegevechten zijn er nog koplopers en achterblijvers. Zo houdt VNU over twee weken een aandeelhoudersvergadering over een wijziging van de statuten. Een van de onderwerpen is aanpassing van de statuten aan de zogeheten bijlage X van het fondsenreglement van de beurs. In die bijlage, waar X voor tien staat en niet voor geheim, worden de toegestane beschermingsmaatregelen beschreven. Sinds 1 april is deze regeling officieel verlopen, maar ze is stilzwijgend verlengd in afwachting van definitieve afspraken met beursfondsen en kabinet. Die komen maar niet. Intussen blijft de beurs de beursgenoteerde bedrijven verplichten hun statuten aan bijlage X aan te passen. Dat etaleert weinig vertrouwen in een snelle afloop van het achterhoedegevecht.

    • Menno Tamminga