Record-aantal uitzenduren

DEN HAAG, 17 NOV. Het aantal uitzenduren is in het derde kwartaal tot een historisch hoogtepunt gestegen. In de maanden juli tot en met september werd door uitzendkrachten ruim zeventig miljoen uur gewerkt. Dat is 22 procent meer dan in de overeenkomstige periode vorig jaar. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen publiceerde.

Volgens het CBS heeft de explosieve groei van de uitzendbranche twee oorzaken. De economische groei van 2,9 procent in de eerste zes maanden van 1995 heeft tot extra vraag naar flexibele werknemers geleid. Daarnaast neemt het aandeel van uitzendbanen in het personeelsbestand van bedrijven ook structureel toe. Opvallend is volgens het CBS dat veel jongeren als uitzendkracht werken. Bijna de helft van de uitzendkrachten is jonger dan 25 jaar, terwijl dat aandeel bij de de totale beroepsbevolking slechts 15 procent bedraagt. Eén op de vijf uitzendkrachten is schoolverlater.

Het aantal uitzenduren in het derde kwartaal komt overeen met meer dan 140.000 volledige banen. De omzet van de uitzendbureaus nam eveneens toe, namelijk met 23 procent. Al vanaf begin 1994 is er sprake van een onafgebroken groei van het aantal uitzenduren. De groei begint nu echter enigszins af te vlakken, aldus het CBS. Ten opzichte van het tweede kwartaal nam het aantal uitzenduren met 2,5 procent toe. Dat is minder dan de 3,5 procent groei die een kwartaal eerder werd geregistreerd.