Opzienbarende grafvondst in Israel

TEL-AVIV, 17 NOV. Archeologische opgravingen in het midden van Israel hebben deze week het onweerlegbare bewijs van het bestaan van het geslacht van de Hasmonaiem (Makkabeeërs) geleverd. Bij de aanleg van een weg naar Jeruzalem, in de nabijheid van de in aanbouw nieuwe grote stad Modi'in, stuitte een tractor op een ondergrondse grafkelder. Daarin werden 23 grafkisten gevonden.

Op een van deze kisten zijn in het Hebreeuws goed leesbaar de eerste drie letters ('het', 'shin' en 'mem') van de naam 'Hasmonaiem' aangetroffen. Volgens Israelische archeologen is dit een van de belangrijkste archeologische opgravingen sedert de stichting van de staat Israel in 1948. Men vermoedt dat er onder de bij toeval ontdekte grafkelder nog meer graven verborgen zijn, misschien zelfs van de leiders Mattityahu de Makkabeeër en diens zonen. Dit voorname joodse geslacht leidde in de tweede eeuw voor Christus een revolte tegen de Griekse koning Antiochus. Het joodse inwijdingsfeest, chanuka, dat volgende maand wordt gevierd, herdenkt de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem na de verrassende zege van het kleine joodse leger op de Griekse overmacht. De olielampjes brandden toen wonderlijk genoeg acht dagen achter elkaar, hetgeen in de joodse godsdienst tijdens het chanuka-feest wordt herdacht door het ontsteken van kaarsen in de 'chanukia', de acht-armige kandelaar.

Israels opperrabbijn Israel Lau heeft gisteren een beroep gedaan op de autoriteiten om een oplossing te vinden voor de loop van de weg, zodat de gevonden graven kunnen worden bewaard en beschermd. Indien blijkt dat de oude stad Modi'in nabij de plaats van de graven ligt, zou de verdere bouw van de nieuwe grote stad Modi'in voor 150.000 inwoners, weleens in moeilijkheden kunnen komen. De emotie in Israel over de vondst van het graf van de Hasmonaiem is zo groot dat vandaag al over een nieuwe planning voor de nieuwe stad wordt gesproken om tot opgravingen op grotere schaal te kunnen overgaan.

    • Salomon Bouman