Onderzoek door ANWB: Kwaliteit van onderhoud auto's is 'bedroevend'

ROTTERDAM, 17 NOV. De kwaliteit van grote onderhoudsbeurten door officiële autodealers is bedroevend slecht. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat dealers slechts zestig procent van de werkzaamheden uitvoeren, terwijl de klant voor een volledige beurt de rekening gepresenteerd krijgt.

De ANWB bracht ruim honderd auto's naar erkende dealers en controleerde daarna met een checklist of de benodigde reparaties en controles waren verricht. De bevindingen van de ANWB-steekproef zijn verontrustend: Bij 75 procent van de gecontroleerde auto's was de bandenspanning verkeerd afgesteld en in ongeveer driekwart van de gevallen werden flinke olie-lekkages niet gemeld.

bpDe Veiligheidsgordels zijn in 70 procent van de auto's niet gecontroleerd en 64 procent verliet de garage met verkeerd afgestelde koplampen. De verplichte controle van de versnellingsbakolie en de uitlaat werd in ruim de helft van de gevallen achterwege gelaten en bij bijna de helft van de auto's werd het maximumniveau van de motorolie op de peilstok ver overschreden.

xpGemiddeld scoorden de garages een rapportcijfer van 5,8 op een schaal van 1 tot 10. De ANWB merkt op dat de slechte scores per merk maar weinig uiteenlopen (1,5 punt). De gemiddelde score is dus niet te danken aan wanprestaties van enkele merken. De onderhoudsbeurten worden over de gehele linie slecht uitgevoerd.

In veel gevallen presenteerden de dealers een te hoge rekening. Betaalde reparaties en controles zijn niet of onterecht uitgevoerd. Zo verschijnt bijvoorbeeld het bijvullen van de ruitesproeivloeistof of het koelvloeistofreservoir veelvuldig op de rekening zonder dat dit ook werkelijk is gedaan. In drie van de honderd gevallen werd zelfs een reparatie op de rekening vermeld die niet was uitgevoerd.

De Nederlandse Dealer Associatie (NDA) is door het onderzoek “met de neus op de feiten gedrukt”, aldus woordvoerder R. Boon. Volgens Boon is uit eerder onderzoek gebleken dat 80 tot 85 procent van de klanten tevreden is over het werk van de auto-dealer. De NDA probeert door training van de dealers en bezoeken van controleurs die zich als klant voordoen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Voorzitter H. Stam van de Nederlandse contactgroep voor Renault-dealers toont zich verbaasd over het feit dat de door de ANWB genoemde gebreken in de controlebeurt vaak door de klant zelf kunnen worden opgemerkt. “Het in rekening brengen van zaken die niet zijn gebeurt is natuurlijk verboden”, zegt Stam. “Maar als de klant echt ontevreden is stapt hij toch gewoon naar een andere dealer?”