Kamer steunt nieuwe opzet ouderenzorg

DEN HAAG, 17 NOV. De Tweede Kamer staat in hoofdlijnen achter de plannen van staatssecretaris Terpstra (welzijn) om de ouderenzorg te moderniseren. De Kamer zal wel zelf een onderzoek instellen naar de financiële haalbaarheid van de plannen. De bejaardenoorden, de verpleeghuizen en de thuiszorg zullen vanaf 1 januari 1997 worden gefinancierd uit een fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De vermogenstoets voor bewoners van bejaardenoorden wordt afgeschaft.

Het kabinet wil niet meer dan één procent voor de groei in de uitgaven van de ouderenzorg uittrekken. “Dat getal is onzin”, zegt CDA-Kamerlid Van der Heijden. “Het is niet in te zien waarom de volumegroei in de hele gezondsheidszorg 1,3 procent is en juist in de ouderenzorg maar met een marge van één procent wordt gerekend.” Van Boxtel (D66): “Eén procent groei is voor een optimist tot in de kist, want het gebruik van de zorg zal door de vergrijzing toenemen.” Vliegenthart (PvdA) vindt de ruimte “niet genoeg”.

Volgens staatssecretaris Terpstra is het “een misvatting” dat de één procent het enige is wat er naar het ouderenbeleid gaat. “In het persoonsgebonden budget, in de intensivering van kunst- en hulpmiddelen en in de klinische topzorg zit ook geld dat ten goede komt aan de toenemende zorg voor ouderen. Het is zeer reëel”, aldus Terpstra.

De Tweede Kamer heeft verder zijn twijfels over de rol van de zorgverzekeraars. Die kunnen volgens de Kamerleden “een machtsblok” gaan vormen als ze als enige belast zijn met de besteding van het geld om de zorg te vernieuwen. Terpstra beklemtoonde dat de zorgverzekeraars niet alleen bepalen hoe het geld gaat worden besteed. “De gemeente, de provincie, de zorgaanbieders, de consumenten en de verzekeraars doen dat gezamenlijk”, aldus de staatssecretaris.

De bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen zullen vanaf 1 januari een eigen bijdrage van maximaal drieduizend gulden moeten betalen. “Kun je wel drieduizend gulden vragen voor een bed met een gordijn er omheen?”, zegt Van der Heijden (CDA). Staatssecretaris Terpstra wees erop dat de bijdrage alleen geldt voor mensen die het kunnen betalen en dat ook de zorg bij de prijs inbegrepen is. De Kamer vindt de modernisering ouderenzorg zo ingrijpend dat ze een zelfstandig onderzoek doet voordat de besluitvorming tot stand komt.