I.J. Vos

I.J. Vos (1937), algemeen directeur van de groothandel in levensmiddelen Schuitema, legt in maart volgend jaar zijn functie neer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij zal daar prof.dr. A. Wattel opvolgen als voorzitter van de raad van commissarissen. Drs J.G.B. Brouwer (1955), lid van de directie, zal Vos opvolgen als directievoorziter.