Hervormden voor fusie

DOORN, 17 NOV. De Nederlandse Hervormde Kerk gaat ondanks grote weerstand tegen Samen op Weg door met het fusieproces met gereformeerden en lutheranen. Voorstellen om het fusieproces te torpederen of nog verder te vertragen, kregen gisteravond in de hervormde synode te Doorn slechts de steun van een kwart van de afgevaardigden.

De vergadering nam nog geen besluiten, maar stemde in feite wel in met de koers die de commissie voor kerkordelijke zaken (KOA) had uitgestippeld. Deze pleitte voor meer tijd voor de hervormden om naar een verenigde kerk toe te groeien. Ook moet er in deze toekomstige kerk meer ruimte zijn om eigen hervormde vormen van kerkelijk leven voort te zetten. Deze adviezen zullen in de triosynode in januari 1996 worden ingebracht.

De commissie kwam tot haar adviezen nadat was gebleken dat 33 van de 75 regionale vergaderingen zich hadden uitgesproken tegen voortzetting van het Samen-op-Wegproces in zijn huidige vorm. De meeste van deze classes willen in plaats van fusie een federatie van de kerken. Het verzet tegen de naderende kerkfusie is de laatste jaren krachtig gegroeid, vooral in de behoudende hoek van de Hervormde Kerk.

Het verzet was in de synodevergadering echter niet krachtig genoeg. Een voorstel van ouderling Van Walsum om het proces te stoppen, kreeg de steun van 12 van de 75 afgevaardigden. (ANP)