Geen extra maatregelen tegen CO2

DEN HAAG, 17 NOV. Het kabinet voelt niets voor geforceerde en drastische maatregelen om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxyde (CO2) terug te dringen. De huidige doelstelling, een vermindering van de CO2-uitstoot met 3 procent in het jaar 2000 ten opzichte van 1990, blijft voorlopig binnen bereik. Als de economische situatie zich wijzigt, zal het kabinet zich buigen over mogelijke aanvullende maatregelen.

Dat bleek donderdag tijdens een debat tussen de Tweede Kamer en de ministers De Boer (milieu) en Wijers (economische zaken) over het CO2-beleid. Door de sterke toename van het verkeer en de economische groei dreigt het kabinet de milieudoelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot niet te halen. Daarom presenteerde het kabinet onlangs extra maatregelen om het tij te keren.

Het ging daarbij onder meer om een strengere handhaving van de snelheidslimieten, het bijstoken met hout in kolencentrales, energiezuinige nieuwbouw en initiatieven voor energiebesparing in kantoren.

Een meerderheid in de Tweede Kamer noemde het pakket eerder al onvoldoende. Vooral de regeringsfracties D66 en PvdA drongen aan op een grotere inzet van het kabinet. Beide fracties kwamen met een waslijst aan andere wensen, zoals een grootschaliger gebruik van restwarmte van elektriciteitscentrales (stadsverwarming). Ook de toepassing van warmte-krachtkoppeling (het gelijktijdig opwekken en benutten van stroom en warmte) verdiende meer ruimte, aldus deze fracties.

D66 pleitte daarnaast voor snelheidsbegrenzers in personenauto's. De Boer en Wijers zeiden gisteren met het bedrijfsleven te willen praten over de installatie van een snelheidsregelaar in auto's, zoals de in de Verenigde Staten gangbare 'cruise control'. Over een mogelijke verplichting, zoals van de katalysator, wordt niet gedacht. (ANP)