Fusie van beurzen is nog slechts tijdskwestie

AMSTERDAM, 17 NOV. De fusie tussen effectenbeurs en optiebeurs is nu de grootste horde genomen is enkel nog een kwestie van tijd.

Gisteren maakte de optiebeurs bekend dat zij de fusiebesprekingen met de effectenbeurs hervat. Directe aanleiding tot deze stap is de ingrijpende structuurwijziging die de effectenbeurs in oktober aankondigde.

Vorig jaar zomer nog ketste de fusiebespreking af. Belangrijke reden dat de optiebeurs de huwelijksboot afhield was de verenigingsstructuur van de effectenbeurs. In de voorgaande jaren was enkele keren, onder meer bij invoering nieuw handelssysteem, pijnlijk duidelijk geworden dat die slagvaardig handelen in de weg staat. De snelle jongens in de optiehandel gruwden van die ambtelijke cultuur.

De beoogde nieuwe organisatiestructuur van de beurs geeft ze nu voldoende vertrouwen opnieuw een fusiepoging te wagen. Die structuurwijziging moet overigens officieel nog worden goedgekeurd door de leden van de Vereniging voor de Effectenhandel - banken, commissiehuizen en hoeklieden. Hakken zij komende maand de knoop door dan beslissen ze in het vervolg niet meer zelf over de regelgeving op hun beursvloer en over de aandelen en obligaties waarmee zij hun brood verdienen. Die beslissingen neemt een onafhankelijke directie.

In het nieuwe organisatiemodel is nadrukkelijk een plek ingeruimd voor de optiebeurs. Onder een holding hangen twee werkmaatschappijen. In de ene zit het beursbedrijf (onder meer handelssysteem) in de andere de afwikkeling van transacties (clearing). Onder de holding is voldoende plaats voor nog een derde werkmaatschappij: de EOE-optiebeurs.

Het samengaan van effecten- en optiebeurs heeft diverse voordelen. Zo beklemtoont beursvoorzitter B.F. van Ittersum in dat kader graag het one-stop-shopping concept. Grote beleggers willen zoveel mogelijk op één handelsplaats al hun transacties doen, zowel in aandelen en obligaties, als in derivaten (opties en futures). Ook uit het oogpunt van marketing biedt samen op trekken voordelen. De effecten- en optiebeurs kunnen zich internationaal als één bedrijf aan de financiële markten presenteren.

Fusievoordeel is ook te behalen op het gebied van regelgeving en controle. Zo hebben beide beurzen nu een eigen afdeling die zich bezighoudt met toezicht op de handel en het naspeuren van onder meer misbruik van voorkennis. Samenvoeging zou grote kostenbesparingen opleveren. Het zou bovendien voorkomen, dat zoals in het geval van de dubieuze handel in opties Nutricia begin deze week, zowel de effecten- als optiebeurs afzonderlijk een onderzoek instellen.

Handtekeningen onder de fusie-overeenkomst zullen naar verwachting van direct betrokkenen op zijn vroegst tegen de zomer gezet worden. Tot die tijd heeft de optiebeurs het nog druk met de invoering van een nieuw handelssysteem (Switch). Ook moet een nieuwe directievoorzitter worden aangetrokken, nu de huidige, J. Kuiper, topman wordt van MeesPierson. Volgens insiders was Kuiper voorbestemd na de fusie directievoorzitter van de holding te worden. Op het fusiepad lijkt het invullen van die vacature nog de zwaarste taak.

    • Hendrik Jan van Oostrum