China publiceert eerste witboek over defensie

PEKING, 17 NOV. Met de uitgave van een witboek over wapenbeheersing hebben de Chinese autoriteiten gisteren voor het eerst een formele poging gedaan de internationale bezorgdheid over een eventuele Chinese militaire dreiging uit de weg te nemen.

De Amerikaanse vice-minister van defensie, Joseph S. Nye Jr., op bezoek in Peking, reageerde vanmorgen instemmend op het witboek. “We verwelkomen de publikatie, hoewel zij nog redelijk beperkt van inhoud is, maar zij vormt de belangrijke eerste stap van het Chinese Volksbevrijdingsleger”, aldus Nye aan het einde van een vierdaags bezoek. De vice-minister zei voorts dat het document “enigszins” voldoet aan de wens van de Amerikaanse minister van defensie, William J. Perry. Deze vroeg de Chinese leiders vorig jaar om meer openheid op het gebied van defensie.

Het document is afkomstig van de Staatsraad, het Chinese kabinet, en garandeert dat China vasthoudt aan vrede, geen plannen heeft Chinese troepen op buitenlands grondgebied te stationeren en militaire uitgaven zal beperken tot het “hoogst noodzakelijke”.

Volgens het Chinese persbureau Nieuw China gebruikt het kabinet “de feiten om aan te tonen dat het Chinese volk de vrede omarmt en zich volledig afzijdig houdt van de foutieve theorie, verspreid door enkele personen in het buitenland, dat er sprake zou zijn van 'een dreiging van China'.” Het document stelt tevens dat China, waar het de wereldvrede betreft, “altijd al een betrouwbare factor” is geweest en het voornemen heeft dat te blijven.

Nye zei te verwachten dat “de stap van de Chinese regering en het leger om meer openheid te geven de Aziatische gemeenschap enigszins gerust zal stellen.” Maar of de Aziatische buurstaten in de regio daar net zo over denken, wordt betwijfelt. Ondanks het feit dat China afgelopen zomer opnieuw heeft verzekerd het conflict rond de olierijke Spratly-eilanden in de Zuidchinese Zee op vreedzame wijze te willen oplossen, zijn veel lidstaten daar niet van overtuigd.

Voor deze landen telt veel meer de militaire opbouw die de afgelopen jaren heeft plaatsgehad in China. Hoewel China zijn leger, met 3,1 miljoen man het grootste ter wereld, eind jaren tachtig heeft ingekrompen met 25 procent, is het militair budget sinds 1988 verdubbeld. Een bewering van het Internationaal Instituut voor Strategische Studies in Londen, dat China in 1994 vier keer zoveel geld heeft uitgegeven aan militaire projecten als het land formeel heeft toegegeven, is door de Chinese autoriteiten tegengesproken.

Volgens het Chinese ministerie van defensie heeft het instituut geen rekening gehouden met de inflatie. Bovendien, aldus het ministerie, is het Chinese militaire budget nog altijd een fractie van het bedrag dat de VS jaarlijks besteden aan de uitbreiding van hun militair apparaat.

    • Floris-Jan van Luyn