C.A. van den Berg

C.A. van den Berg (1949), ruim drie manden geleden in dienst getreden bij Campina Melkunie om per 1 december te worden benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie, zal die functie niet vervullen, zo bericht de zuivelcooperatie. Hij ging daar de huidige directeur van het zuivelconcern, W. Overmars, opvolgen.

Campina bericht dat het dienstverband met Van den Berg met wederzijds goedvinden is beëindigd. In het tussen de raad van commissarissen en Van den Berg gevoerde overleg is de conclusie getrokken dat er voor hem onvoldoende waarborgen zijn om tot een succesvolle taakvervulling te komen, zo luidt de verklaring. Van den Berg fungeerde tot 1 auguatus als voorzitter van de raad van bestuur van VSB-bank, een onderdeel van de Fortis-groep in Utrecht.