Bestuurscrisis over verkoop van stadhuis Dudok

HILVERSUM, 17 NOV. Het college van burgemeester en wethoudersvan Hilversum beslist vandaag over de vraag of de positie van wethouder E.Smit van financiën onhoudbaar is geworden.

De wethouder heeft een conflict met de rest van het college nadat hij afgelopen woensdag in de plaatselijke pers had geopperd om het raadhuis te verkopen. Het college reageerde met 'verbijstering' op het voorstel van de wethouder. Smit (CDA), die in mei als wethouder aantrad, moet zijn collega's in het stadsbestuur opheldering geven over de vraag of en hoe hij in het college wil functioneren. Volgens burgemeester Kraayeveld-Wouters moet niet bij voorbaat worden uitgegaan van het vertrek van Smit, maar is een portefeuillewisseling ook mogelijk.Smit kwam deze week met het voorstel om het raadhuis, dat ontworpen is door de architect W.M. Dudok en internationale faam geniet, voor zo'n honderd miljoen gulden te verkopen. Met de opbrengst zou een deel van de financiële problemen van de gemeente kunnen worden opgelost. Hilversum is artikel-12 gemeente en heeft een schuld van ruim driehonderd miljoen gulden. Verkoop aan de rijksoverheid heeft de voorkeur van de wethouder, maar particulieren komen ook in aanmerking. Smit verklaarde er geen probleem mee te hebben als de nieuwe eigenaar het raadhuis in de rustige periode tussen kerst en de jaarwisseling gebruikt om er met vrienden en familie feest te vieren.

Kraaijeveld-Wouters spreekt van een luchtballon waardoor de verhoudingen in het college 'verstoord' zijn. Zij vindt het 'onhandig' van Smit dat deze midden in de onderhandelingen met de rijksoverheid over de schuldenproblematiek van de gemeente een dergelijk voorstel doet. Vóór 1 december moet de gemeenteraad een uitspraak doen over voortzetting van de artikel-12 status. Smit wil geen commentaar geven.

Zes jaar geleden heeft het college W al eens overwogen om het raadhuis te verkopen, omdat de armlastige gemeente toen voor de taak stond om de creatie van Dudok voor een bedrag van dertig miljoen gulden te restaureren. Besloten is toen om niet tot verkoop van de gemeentelijke 'kroonjuwelen' over te gaan, aldus Kraaijveld-Wouters. De restauratie is inmiddels achter de rug.