29.000 ambtenaren innen 225 miljard

De Belastingdienst int dit jaar 225 miljard gulden aan belastingen en premies voor de volksverzekeringen. Van dit bedrag wordt 1,3 procent (3 miljard gulden) door de dienst zelf uitgegeven; ongeveer tweederde van de uitgaven bestaat uit personeelskosten.

Bij de Belastingdienst werken 28.970 ambtenaren, dertig procent van het personeel dat werkzaam is in de sector Rijk. Als gevolg van automatisering en efficienter werken is het aantal belastingambtenaren in de afgelopen tien jaar fors gedaald. In 1984 stonden er 32.600 mensen op de salarislijst.

Twee van de vier directoraten-generaal van het ministerie van financiën bemoeien zich met het heffen en innen van de belastingen. Het directoraat-generaal voor fiscale zaken stippelt het algemene fiscale beleid uit en bereidt fiscale wetgeving en internationale belastingverdragen voor. Het directoraat-generaal der belastingen wordt beschouwd als de concernstaf van de Belastingdienst. Dit directoraat voert de belastingwetgeving uit en bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden van de Belastingdienst.

Tot 1990 kende de Belastingdienst afzonderlijke eenheden voor de heffing, de inning, en de controle. In het midden van de jaren tachtig werd besloten tot een herstructurering met als doel een betere dienstverlening en verhoging van de effectiviteit. De herstucturering is in de loop van 1992 afgerond. De dienst is 'platter' gemaakt. Daarnaast zijn eenheden van de Belastingdienst intern in belangrijke mate verzelfstandigd. Met name voor personeel, organisatie en financiën is het streven gericht op zelfbeheer. En dat smaakt naar meer: belastinginspecteurs willen meer autonomie bij de ontwikkeling en vaststelling van fiscaal beleid.