Zalm wil wijziging compromis bescherming

AMSTERDAM, 16 NOV. Minister Zalm van Financiën wil het compromis over bescherming van bedrijven tegen vijandige overnames op twee punten veranderen. Zalm wil geen inhoudelijke toetsing van een overname, zoals nu is verwoord in het compromis van de effectenbeurs en de belangenvereniging van beursgenoteerde bedrijven, de VEUO. Dat zeggen doorgaans betrouwbare Haagse bronnen.Verder wil Zalm de procedure van de toetsing van een vijandige overname versnellen door de rechter de bevoegheid te geven een commissie van wijze mannen om advies uit te brengen. In het compromisvoorstel van de beurs en de VEUO brengt eerst een commissie van deskundigen een advies uit, waarna de rechter dat oordeel op basis van een ruim geformuleerd criterium toetst en eventueel maatregelen treft om de beschermingsconstructies te schrappen.

Voorzitter jhr. mr. F. Sickinghe van de VEUO wil geen reactie geven op het voorstel van Zalm. Hij wil de uitnodiging van de minister voor een gesprek afwachten en eerst zijn achterban raadplegen. “Er is met veel stoom en kokend water overeenstemming bereikt tussen de beurs en ons, daarna hebben wij ons compromis aangepast aan de ideëen van de minister. Wij zijn nu wel zo'n beetje uitgediscussieerd.”Zalm wil op korte termijn opnieuw met de beurs en de VEUO gaan praten. De drie partijen overleggen officieel en informeel inmiddels bijna een jaar over nieuwe regels voor beschermingsconstructies. Met deze veel gebruikte juridische maatregelen kunnen beursfondsen zich beschermen tegen ongewenste overnames. Beursgenoteerde bedrijven mogen nu twee permanente beschermingsconstructies hanteren. In het compromis van de effectenbeurs en de VEUO kan een overnemer die 18 maanden lang 70 procent van de aandelen van zijn doelwit heeft, naar een commissie van deskundigen stappen. Het oordeel van de deskundigen over al dan niet opheffen van beschermingsmaatregelen moet vervolgens getoetst worden door een gespecialiseerde rechter.