White verkast naar Tsjechië en Turkije

White Group in Oudenbosch, producent van kabelsystemen vooral voor de zware industrie en de automobiel-industrie, gaat een groot deel van zijn produktie vanuit West-Europa verplaatsen naar Tsjechië en Turkije. Voor de hoofdvestiging in Oudenbosch, waar momenteel 255 mensen werken, betekent dit een verlies van 130 arbeidsplaatsen. In totaal telt White Group, dat ook vestigingen heeft in Frankrijk en Groot-Brittannië, 450 werknemers. De jaaromzet bedraagt ongeveer 50 miljoen gulden. De buiten Nederland staande vestigingen zullen eveneens te maken krijgen met verlies aan arbeidsplaatsen. White Group wil in Tsjechië over drie jaar een fabriek met 200 werknemers hebben staan. De reden van het overplaatsen van een flink deel van de produktie is gelegen in de veel lagere arbeidskosten in Tsjechië en Turkije, aldus directeur B. Smit. Het aandeel van de arbeidskosten in het produktieproces van White Group is relatief hoog en valt ook niet door nog meer automatisering verder terug te dringen. Omdat de internationale concurrentie White Group dwingt de kosten te verlagen is produktieverplaatsing naar landen met lagere arbeidskosten de enige uitweg, luidt zijn verklaring.