Van Mierlo: boycot van Nigeria niet haalbaar

DEN HAAG, 16 NOV. Een internationale olieboycot om Nigeria te straffen voor de executie van Ken Saro-Wiwa en acht medestanders is volgens minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) niet haalbaar. “Binnen de Veiligheidsraad bestaat geen draagvlak voor een dergelijke maatregel, Frankrijk, Groot Brittanië, Rusland en China willen de kwestie-Nigeria niet eens op de agenda zetten”, zei Van Mierlo gisteren bij een door de PvdA aangevraagd spoeddebat van de Tweede Kamer.

Handelsbeperkingen naast een olieboycot leveren volgens minister Van Mierlo niets op, want het enige dat Nigeria heeft is olie. De VVD is tegen strafmaatregelen op handelsgebied. “De doodvonnissen zijn een politieke daad die om een politiek antwoord vragen”, aldus VVD-kamerlid Van der Stoel.

Van Mierlo maakte duidelijk dat de Europese Unie en dus ook het kabinet weinig ziet in het bevriezen van Nigeriaanse tegoeden in het buitenland. Nigeria heeft omgekeerd zeer grote schulden die het land kan weigeren terug te betalen. Bovendien zou Nigeria beslag kunnen leggen op grote industriële investeringen die Westerse landen in het land hebben gedaan.

De maatregel die Nigeria volgens de bewindsman het meeste treft is het verscherpen van de visumbepalingen voor Nigeriaanse autoriteiten die naar de EU willen reizen. Van Mierlo overweegt een reisverbod voor de Nigeriaanse elite. Die maakt vooral veel plezierreisjes naar Groot-Brittanië, waar het grote hoeveelheden luxe-goederen aanschaft.

Van Mierlo wees gisteren verder op het volledige wapenembargo dat de EU tegen Nigeria heeft afgekondigd. Verder wordt de ontwikkelingshulp opgeschort, met uitzondering van hulp die verband houdt met de mensenrechten. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) wil voor het verstrekken daarvan de centrale autoriteiten zoveel mogelijk omzeilen.

Beide bewindslieden hadden gisteren een gesprek met de top van Shell mede naar aanleiding van Pronk's opmerkingen over deze multinational, waarvan hij vond dat deze te weinig had gedaan om het voltrekken van de doodvonnissen te voorkomen. Pronk heeft die opmerking volgens Van Mierlo algemeen bedoeld: “Je moet je bij gebeurtenissen als deze afvragen: heb ik wel genoeg gedaan.” Volgens Van Mierlo heeft de Shell-top gezegd dat een dergelijke vraag op zijn plaats is. “Daar hebben we het bij gelaten”, aldus Van Mierlo.