Samas verdubbelt halfjaarwinst

Samas (kantoorinrichting en -benodigdheden) heeft in de eerste zes maanden van het op 1 april begonnen boekjaar de netto winst vrijwel weten te verdubbelen van 4,5 miljoen tot 8,4 miljoen gulden. De omzet steeg van 309 miljoen tot 684 miljoen.

Het leeuwedeel van de omzetgroei is te danken aan de bijdrage van de overgenomen bedrijven Schärf en Dawidenko die samen voor 347 miljoen bijdroegen. De autonome omzetgroei bedroeg 9 procent. Het bedrijfsresultaat steeg met 15 miljoen tot 38,5 miljoen gulden. Door de aanzienlijk hogere rentelasten als gevolg van de financiering van met name het belang van 58,7 procent in Schärf steeg het negatieve saldo van de financiële baten en lasten van 4,6 miljoen tot 13,2 miljoen. Inmiddels is het belang in Schärf door de aankoop van een pakket preferente stemrechtloze aandelen op de effectenbeurs van Frankfurt verhoogd tot 64,9 procent. Voor het tweede halfjaar verwacht de raad van bestuur een voortgaande positieve autonome ontwikkeling van de omzet zowel in de kantoordivisie als bij kantoorbenodigdheden. Voor Schärf wordt gerekend met een geringe teruggang van de omzet. Het bestuur verwacht dat de netto winst per aandeel hoger zal uitkomen dan de 4,66 gulden over het boekjaar 1994/95. Dit zou overeenkomen met een nettojaarwinst van meer dan 27 miljoen gulden tegen 21,2 miljoen gulden vorig jaar.