Psychische spanningen vertragen wondgenezing

Het is bekend dat psychische spanningen het afweervermogen tegen infecties verminderen. Zo krijgen veel mensen last van koortsuitslag aan de lippen (herpes labialis) als ze zich 'te druk' maken; sluimerende herpesvirussen zien dan de kans schoon en worden weer actief. Amerikaanse onderzoekers hebben zich nu afgevraagd of het ook zo is dat wonden slechter genezen onder stress. Ze hebben de wondgenezing onderzocht bij 13 mensen die een familielid met een ernstige dementie verzorgen, een psychisch belastende situatie. Het bleek dat de wondgenezing trager verliep dan bij personen die niet in dergelijke omstandigheden verkeerden (The Lancet, 4 november).

De onderzoekers brachten bij beide groepen een kleine gestandaardiseerde verwonding aan; met een tang namen zij een huidbioptje, een techniek die veel wordt toegepast in de dermatologie. Vervolgens werd het helingsproces gevolgd door om de paar dagen een foto te nemen. Als de wond na applicatie van waterstofperoxide, een desinfecterend middel, niet meer schuimde, werd die volkomen genezen verklaard. Het bleek dat dit bij de mensen met het demente familielid gemiddeld 9 dagen langer duurde: 48 dagen in plaats van 39 dagen.

Omdat bekend is dat de hersenen via allerlei hormonen en cytokinen het afweersysteem kunnen beïnvloeden, werd er ook daar onderzoek naar gedaan. Het bleek dat in het bloed van de 'dementen-verzorgers' minder van de boodschapperstof interleukine-1-bèta aanwezig was. Deze stof regelt de vorming van de bindweefselvezels na een verwonding en is dus noodzakelijk voor het genezingsproces.

Eerder dit jaar weigerde een Brits chirurg patiënten die verwikkeld waren in een juridische procedure (The Sunday Times, 2 juli). Hij zei dat door de spanningen het herstelproces vertraagd zou raken.

    • Bart Meijer van Putten