Pie-oe-iet (2)

In W&O van 9 november met interesse het résumé gelezen over de zojuist verschenen Ecologische Atlas van de Nederlandse weidevogels. Aan de deskundigheid van Albert Beintema wil ik niet twijfelen. De interpretatie van Marion de Boo zal zeker juist zijn. Maar ik heb grote bedenkingen bij de vaststelling dat de scholekster slechts twee eieren legt.

Al jaren ben ik actief weidevogelbeschermer in Heilo en heb vele scholeksterlegsels gezien, echter nooit met twee eieren. Het legsel van de scholekster bevat naar mijn mening dan ook vier eieren. Door predatie kunnen twee eieren overblijven, maar dat is dan bekend.

    • Els Swart-Meurs