Philips investeert in fabriek Stadskanaal

Philips-vestiging in Stadskanaal gaat in de komende vijf jaren 150 miljoen gulden investeren in de produktie van halfgeleiders voor de computerindustrie. Dat maakte de scheidend directeur R. Fonville van Philips Stadskanaal gisteren bekend. Met een uitgebreid investeringsprogramma wil Philips inspelen op de stormachtig groeiende markt.

De wereldmarkt voor halfgeleiders bedraagt momenteel ongeveer 200 miljard gulden, onder meer door de sterk stijgende toepassing van halfgeleiders in computers, zaktelefoons en auto's. Volgens D. Dunn, als lid van de groepsraad van Philips verantwoordelijk voor halfgeleiders, zal die omzet binnen drie jaar verdubbelen. Dunn wees er in Oost-Groningen op dat de produktie van halfgeleiders buitengewoon kapitaalsintensief is en dat daarvoor grote investeringen noodzakelijk zijn. Een probleem is de beschikbaarheid van hooggekwalificeerd technisch personeel in Oost-Groningen. Dat is trouwens in heel Nederland nog wel eens een moeilijke factor, zo merkte Dunn op, die de overheid aanspoorde om te investeren in technisch onderwijs. Het is lange tijd onzeker geweest of Philips Stadskanaal zou kunnen voortbestaan. Aanvankelijk legde het bedrijf zich vooral toe op de produktie van zwart-witbeeldbuizen, dioden, tl-buizen en condensatoren. In 1987 was de markt voor deze produkten dermate slecht dat het er naar uit zag dat het bedrijf dicht zou moeten. Vervolgens legde de fabriek in Stadskanaal zich toe op de produktie van halfgeleiders.