Ontluikend Russisch design

DA! no. 4, 1995, ƒ 29,50. Inl Boekhandel Nijhoff en Lee, Staalstraat 13, Amsterdam. 020-6203980.

De jonge generatie grafisch ontwerpers van het nieuwe Russische vormgevingstijdschrift ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: DA! heet het blad, een volmondig JA! Het vierde nummer is aan Nederland gewijd. Want, zoals voorzitter Rob Huisman van de Bond van Nederlandse Ontwerpers in een voorwoordje schrijft: “Dutch graphic design is famous!” Om er met onthutsende eerlijkheid aan toe te voegen: “Nobody in our country knows exactly why.” Des te sympathieker is het dat de Nederlandse ambassade in Moskou bereid was de uitgave te steunen.

Hoofdredacteur Vladimir Krichevski spreekt over 'design with a human face', over bereidwillige klanten en overheidssubsidies, en over de creative relaxedness van de Nederlandse ontwerpers zelf. Die sfeer is aardig getroffen in het beeld op de omslag: een kluwen van omgevallen fietsen, kettingen en rood-witte plaatjes op de stoep voor het Maagdenhuis, met daar schijnbaar vrij overheen zwevend zo'n mooie voorgestanste PTT-pakketdoos.

Het blad ziet er aantrekkelijk uit, met een groot formaat waarin gul gebruik is gemaakt van kleurenafbeeldingen. De vormgeving is niet revolutionair, wel afwisselend, de tekst is goed te lezen. De keuze van ontwerpers is eerder bevestigend dan verrassend: Lex Reitsma, Studio Boot, Guus Ros van BRS Premsela Vonk, Lies Ros van Wild Plakken, Swip Stolk, affiche-ontwerper Marten Jongema. Het is allicht te vroeg om van de ontluikende Russische ontwerpers een kritische analyse van de Nederlandse situatie te vragen; ze zijn vooral bezig de (vak)wereld te verkennen. Toch had de uitgave aan belang gewonnen als de Russische redacteuren en/of vormgevers hun indrukken hadden gegeven van wat ze in Nederland hebben gezien in plaats van de Nederlanders dat zelf te laten doen. Met dit themanummer biedt DA! zijn lezers een zeker overzicht, maar weinig inzicht.

    • Tracy Metz