Northwest-topman: KLM probeert de macht te grijpen

ROTTERDAM, 16 NOV. “Mijn advocaten zeggen me dat de KLM met z'n klacht tegen ons bij de rechter in New York geen been heeft om op te staan”, zei gisteren John Dasburg, president van Northwest Airlines (NWA) vanuit zijn hoofdkwartier in Minneapolis.

“Wat wij alleen maar willen doen”, zo vervolgt hij in een telefonisch interview met deze krant, “is onszelf een legitieme constructie geven om NWA tegen onverhoedse overvallen te beschermen. Onze meeste collega-airlines hebben in Amerika allang zo'n constructie in stelling gebracht en wij komen er als één van de laatsten mee”.

Dasburg toont zich verder optimistisch over de vandaag in Minneapolis geplande bijeenkomst van de board of directors van NWA waar wordt besloten over de aanleiding tot bovengenoemde KLM-klacht: beperking van de macht van afzonderlijke aandeelhouders van NWA, onder wie de KLM. Wat volgens de Nederlandse maatschappij neerkomt op “een onaanvaardbare aantasting van verworven rechten”. Het omstreden voorstel - in vakkringen wel aangeduid als gifpil en afkomstig van NWA-voorzitters Alfred Checchi en Gary Wilson - beoogt het belang van elke aandeelhouder te beperken tot ongeveer 18 procent. KLM's stemhebbende belang zit nu op 19,5 procent en het economische belang op 25 procent.

Ook willen de 'beroepsinvesteerders' Checchi en Wilson af van een ooit door de KLM geïntroduceerde bedrijfsregel dat voor echt grote transacties bij NWA de instemming is vereist van minimaal 60 procent van de oorspronkelijke aandeelhouders die in 1989 NWA opkochten, onder wie de KLM.

De KLM-prominenten Pieter Bouw (bestuursvoorzitter), Rob Abrahamsen (financieel directeur) en Leo van Wijk (uitvoerend directeur) zijn als leden van de NWA-board inmiddels afgereisd naar Minneapolis waar zij later vandaag met hun twaalf Amerikaanse collega's, onder wie Dasburg, Checchi en Wilson om de tafel gaan zitten. “Wij hebben er geen idee van wat de heren elkaar gaan zeggen”, aldus een KLM-woordvoerder. “Er wordt in Amerika zelfs gespeculeerd dat de vergadering op 't laatste moment kan worden afgeblazen.”

President John Dasburg van Northwest maakt er in zijn telefonische interview geen geheim van dat hij partner KLM er van verdenkt de macht in NWA te willen grijpen, een voornemen dat door de KLM steevast naar het rijk der fabelen is verwezen. “Er zijn redelijk wat aanwijzingen”, verzekert Dasburg. “Tijdens onze pijnlijke herstructurering in 1993 eiste de KLM in ruil voor financiële hulp opties op aandelen van andere aandeelhouders. Zo niet, dan kwam er geen hulp en zouden wij failliet zijn gegaan.”

Pagina 25: 'KLM is beter af met de alliantie dan NWA'

Het KLM-besluit van vorig jaar om zijn economische belang tegen de zin van de NWA-leiding op te voeren van 20 tot 25 procent, getuigde volgens de NWA-president van dezelfde expansiezucht. “Daar komt bij dat KLM een paar maanden geleden nog ons voorstel afwees om de eerder bereikte eigendomsverhoudingen via een standstill agreement vast te leggen. Dat wilden ze niet.”

Maar de KLM blijft toch gebonden aan de legale maxima van 25 procent stemhebbend en 49 procent economisch belang?

Dasburg: “Ten eerste heb je lang niet altijd een absolute meerderheid nodig om een bedrijf naar je hand te kunnen zetten. En ten tweede lobbyen de KLM en anderen voortdurend in Washington om die maxima te verhogen. Of ze dat gaat lukken weet ik niet. maar wij willen hoe dan ook niet in de positie raken dat KLM ons helemaal gaat controleren.”

Er wordt wel gezegd dat uw gifpil-voorstel afkomstig is van NWA-voorziters Alfred Checchi en Gary Wilson die als niet-luchtvaartmensen en professionele investeerders vooral uit zijn op een goede deal met het weer winstgevende NWA. Wat vindt u?

“Ik kan u verzekeren”, zegt Dasburg, “dat de aandeelhouders van ons bedrijf NWA als hun primaire belang zien en dat zij ook prijs stellen op een goede alliantie tussen KLM en NWA. Er is geen enkel bewijs dat onze aandeelhouders worden gedreven door kortzichtig persoonlijk belang.” De NWA-president gelooft overigens dat de KLM meer voordeel uit die alliantie put dan zijn bedrijf. “De KLM zegt dat ze er 150 miljoen dollar per jaar aan overhoudt. Ik denk dat wij niet verder komen dan 50 tot 60 miljoen. Veel meer dan de KLM trouwens zijn onze eigen mensen er verantwoordelijk voor dat Northwest weer goed draait. Zij hebben zelf een belang van 27 procent in NWA. Kort geleden mochten zij zes miljoen aandelen te gelde maken. Slechts anderhalf miljoen aandelen veranderden van eigenaar. Dat is een teken van vertrouwen.”

Wat is de invloed van de huidige ruzie op de alledaagse operationele relatie tussen KLM en NWA?

“Wij hebben de commerciële relatie met de KLM altijd gescheiden gehouden van investeringskwesties. Wij geloven nog altijd sterk in die commerciële relatie en als het aan ons ligt blijven wij werken aan de uitbreiding daarvan. Al geloven wij niet in complete fusies van bedrijfsonderdelen zoals bijvoorbeeld vrachtdivisies. Daarom is het jammer dat de KLM die aandelenkwestie zo opblaast. De KLM hoeft ons niet te domineren om een succesvolle alliantie te hebben. Zoiets berust op vertrouwen, niet op dwang.”

    • Ferry Versteeg