Meer geld voor musea door vermindering btw-heffing

DEN HAAG, 16 NOV. De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 willen dat musea minder omzetbelasting gaan betalen. Om dat te financieren, willen de fracties een verruiming van de verhuiskostenaftrek met 35 miljoen gulden die het kabinet per 1 januari 1996 wil invoeren, schrappen.

De fracties hebben het idee gisteren geopperd in een debat met staatssecretaris Vermeend (financiën). Begin volgende week komen ze met een concreet voorstel bij de parlementaire behandeling van het belastingplan 1996. Gisteren deed Vermeend de toezegging dat hij het voorstel van de fracties zal honoreren.

Het kabinet heeft voorgesteld werknemers die een huis kopen dat dichter bij hun werk ligt, aftrek van overdrachtsbelasting te geven tot maximaal 15.000 gulden. Daarmee is in totaal 35 miljoen gulden gemoeid, raamde staatssecretaris Vermeend.

Musea krijgen de extra miljoenen langs complexe weg. Het btw-tarief op kaarten voor wisselcollecties gaat, net als het kabinet heeft voorgesteld, van 17,5 naar 6 procent. Tot dusver waren toegangskaarten voor vaste collecties vrijgesteld van btw. De coalitiepartners leggen daar nu een btw-heffing van eveneens 6 procent op. Per saldo levert die combinatie van verlaging voor wisselcollecties en verhoging voor vaste collecties de musea een belastingvoordeel 20 miljoen gulden op.

Zij krijgen echter nog eens 15 miljoen gulden doordat ze volledig btw-plichtig worden. Dit heeft tot gevolg dat musea de omzetbelasting op de rekeningen van hun leveranciers kunnen terugvorderen van de Belastingdienst. Dat levert met name voordeel op bij verbouwingen of uitbreidingen van musea, doordat de btw op de rekening van de aannemer (17,5 procent) kan worden teruggevraagd.