Marktlieden boos op gemeente Den Haag

DEN HAAG, 16 NOV. Het ontbreken van visie, beleid en controle van de gemeente Den Haag heeft de grote Herman Costermarkt in Den Haag aan de rand van de afgrond gebracht. Zonder maatregelen zal de markt verdwijnen of moeten worden verplaatst naar het centrum van de stad. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Ambulante Kooplieden in een zwartboek dat vandaag is aangeboden aan burgemeester A. Havermans.

De bezoekersaantallen van de markt aan de rand van de Haagse Schilderswijk zijn volgens het rapport 'Knollen voor citroenen' de afgelopen jaren teruggelopen van 60.000 tot 30.000 per dag. Ook heeft de markt de regiofunctie verloren. “Het publiek wordt eenzijdiger, waardoor ook het aanbod eenzijdiger wordt, met als gevolg dat de aantrekkingskracht verder afbrokkelt', aldus het zwartboek.

De koopliedenvereniging wijst erop dat een herinrichting van de markt waartoe de Haagse gemeente in 1988 besloot, nog maar voor de helft is uitgevoerd. Ook beschuldigen de kooplieden de Haagse dienst Marktwezen van slecht functioneren. Marktmeesters zouden onvoldoende optreden tegen illegale verkoop en het storten van afval. Verder vinden de kooplieden het onjuist dat de gemeente Den Haag kosten voor de markt in alle gevallen over hen omslaat. Zo zou de gemeente twee miljoen gulden op de kooplieden hebben verhaald voor een schikking met een leverancier van marktmateriaal nadat diens contract niet was verlengd. Ze beschouwen dit als “onrechtmatig”. Ten slotte maakt het zwartboek melding van een toenemend gevoel van onveiligheid onder kooplieden en bezoekers.

De koopliedenvereniging eist een betere controle op naleving van het marktreglement, een spoedige afronding van de herinrichting, een onafhankelijk onderzoek naar de marktbegroting van de afgelopen zeven jaar en aanpassingen van de ondergrondse parkeergarage. De vereniging vindt dat Den Haag een duidelijke keuze moet maken over de al of niet gewenste regiofunctie van de Herman Costermarkt. Als de keuze voor een wijkfunctie wordt gemaakt, willen de kooplieden dat de markt wordt verplaatst naar het centrum van Den Haag.

De gemeente Den Haag kon vandaag nog geen reactie geven op het zwartboek.