Londen wil beperking aantal asielzoekers

LONDEN, 16 NOV. De Britse regering heeft gisteren, bij de opening van het parlementaire jaar, nieuwe wetsvoorstellen gepresenteerd om de instroom van asielzoekers in het Verenigd Koninkrijk te beperken. De voorzitter van de Conservatieven, Brian Mawhinney, werd door demonstranten bij het Britse parlement besmeurd uit protest tegen de plannen.

Het aantal asielzoekers in Groot-Brittannië is het afgelopen decennium vertienvoudigd: in 1986 vroegen 4.000 mensen politiek asiel aan, dit jaar waren dat er al 40.000. De regering wil voorkomen dat mensen naar Groot-Brittannië komen op grond van economische motieven. Onder de nieuwe wet zullen mensen die politiek asiel aanvragen of in beroep gaan tegen de afwijzing van hun aanvraag, geen uitkering meer krijgen.

De politieke oppositie vindt dat de regering met deze maatregelen aanzet tot rassenhaat. “Ras en immigratie mogen geen speeltje van partijpolitiek zijn”, reageerde de partijvoorzitter van Labour, Tony Blair, na afloop van de toespraak. Volgens Blair zijn de zestien wetsvoorstellen niet bedoeld om de Britten te helpen maar om de Conservatieven in het zadel te houden. Hij noemde de regering “moe, dwaas en incompetent”. “Het is tijd voor hen om op te stappen.”

De Conservatieven kondigden gisteren ook nieuwe stappen aan om het terrorisme, de georganiseerde misdaad en de drugshandel aan te pakken. In een toespraak die gisteren in het Hogerhuis werd voorgelezen door koningin Elizabeth II, maakte de regering zestien wetsvoorstellen bekend op uiteenlopende gebieden als de misdaadbestrijding, het onderwijs, de Ierse kwestie en chemische wapens. De meeste voorstellen zijn aanvullingen op bestaande wetten. Veel opschudding veroorzaakten naast de aanscherping van de asielwetgeving ook plannen om echtscheidingsprocedures te veranderen. Overspel kan, aldus het voorstel, op zichzelf niet meer voldoende grond zijn voor een echtscheiding.

De Tories hebben in het Britse Lagerhuis nog slechts een kleine meerderheid. De wetsvoorstellen worden door commentatoren gezien als een poging om teleurgestelde kiezers terug te winnen. Zij gaan er van uit dat de minister van financiën, Kenneth Clarke, die op 28 november zijn begroting bekend maakt, zal bezuinigen op de ministeries om geld vrij te maken voor belastingverlagingen. (AP, Reuter)