Kopenhagen '96 legt accent op architectuur

AMSTERDAM, 16 NOV. In Kopenhagen als Europese culturele hoofdstad 1996 zal een zwaar accent komen te liggen op stedelijke inrichting en architectuur. Dit blijkt uit de uiteenzettingen van Trevor Vernon Davies, directeur van het project, gisteren in Amsterdam. Ter gelegenheid van het hoofdstadjaar staan in de Deense hoofdstad meer dan veertig bouw- en restauratieprojecten op het punt van aflevering. Daaronder zijn een nieuw museum voor moderne kunst, van architect Soren Robert Lund, en een aantal andere kunstfaciliteiten, onder meer in het tot op heden niet-ontsloten dokgebied van de Kopenhaagse haven.

Het budget voor de organisatie van het hoofdstadjaar bedraagt ongeveer 190 miljoen gulden. In het kader van het hoofdstadjaar zal in Kopenhagen een huisvestingsproject worden opgeleverd, dat onder de naam BO I BY zal fungeren als architectuurtentoonstelling. Twintig Deense architecten hebben zich in het project kunnen uitleven met als baanbrekend bedoelde ontwerpen voor in totaal 800 woningen. Op aandrang van lokale bestuurders en bevolking van Kopenhagen zullen ecologische thema's, met name in de architectuurprogramma's van het jaar zware nadruk krijgen. Zo worden er verscheidene parken ingericht. De bouw- en restauratieactiviteiten komen niet ten laste van het budget van 190 miljoen, dat grotendeels besteed zal worden aan een groot aantal manifestaties en presentaties van Deense, en andere Europese kunst. Van Nederlandse zijde zijn onder anderen de architecten Rem Koolhaas, Stefano Marzano, Marjan Unger en Wim van den Bergh bij projecten in Kopenhagen betrokken.