J.E. Goldschmidt

Prof. dr. J.E. Goldschmidt (45) hoogleraar Vrouw en Recht aan de Utrechtse Universiteit en voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling, krijgt de Aletta Jacobsprijs van de Groningse Universiteit. Goldschmidt ontvangt de tweejaarlijkse prijs, een oorkonde en een geldbedragvan 5.000 gulden, voor haar betrokkenheid bij emancipatie, waarbij ze volgens de jury heel bewustvkiest voor de zowel een wetenschappelijke als een maatschappelijke loopbaan.