IMF gaat economie Antillen saneren

DEN HAAG/ WASHINGTON, 16 NOV. De Nederlandse Antillen gaan met behulp van een programma van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) hun economie saneren. Begin volgende week reist een delegatie van de Antilliaanse regering naar Washington om met het IMF een principe-akkoord te sluiten, zodat het aanpassingsprogramma kort na de jaarwisseling kan beginnen.

Het aanpassingsprogramma zal worden gefinancierd met een lening van De Nederlandsche Bank, omdat de Antillen als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden geen afzonderlijk lid van het IMF zijn. De lening wordt verstrekt met een garantie van de Nederlandse staat.

“Wij staan klaar om zo snel mogelijk een structureel aanpassingsprogramma voor de Nederlandse Antillen goed te keuren”, zegt de directeur van het IMF, Michel Camdessus. “Hoe eerder hoe beter, want het is dringend nodig om de zaken op het rechte spoor te brengen.”

De economische situatie op de Antillen wordt in IMF-kringen als “zeer ernstig” omschreven. De Antillen hebben te kampen met een oplopend begrotingstekort, stijgende staatsschuld en dalende deviezenreserves. De Nederlandse Antillen bestaan uit de eilanden Curaçao en Bonaire en de Bovenwindse eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Aruba, dat sinds 1985 de status van een apart land binnen het Koninkrijk geniet, valt daar buiten.

De gekozen constructie van een IMF-programma met Nederlandse financiering is uitzonderlijk. De omvang van de lening, die wordt verstrekt uit de deviezenvoorraad van De Nederlandsche Bank, ligt nog niet vast en zal door het IMF worden bepaald. Het gaat maximaal om een bedrag van zo'n 200 miljoen gulden.

Het is de eerste keer in het vijftigjarige bestaan van het Fonds dat een deel van het Koninkrijk zich onderwerpt aan een IMF-programma. IMF-directeur Camdessus sprak van een “grote mate van pragmatisme en en bereidheid tot samenwerking zowel op de Antillen als in Nederland”.

Sinds het begin van dit jaar onderzoekt een commissie onder leiding van minister van staat mr. E. van Lennep de financiële problemen en betalingsachterstanden op overheidsschulden van zowel de Antillen als Aruba. Deze commissie, waarin de Antillen, Aruba en Nederland zijn vertegenwoordigd, komt naar verwachting begin volgend jaar met aanbevelingen voor verbeteringen van de overheidsfinanciën op de langere termijn.

Pagina 2: Toestand van Antillen is slechter dan werd gedacht

De noodzaak van een IMF-programma is anderhalve maand geleden aan de orde gekomen en in oktober heeft een IMF-missie de Antillen bezocht. Uit het onderzoek van de IMF-staf bleek dat de economische situatie veel slechter was dan de commissie-Van Lennep bekend was. Zonder maatregelen zal het financieringstekort van de Antilliaanse overheid, dit jaar ruim 8 procent, volgend jaar oplopen tot bijna tien procent van het bruto nationale produkt, terwijl de staatsschuld 80 procent van het bnp is. Het bnp van de Antillen bedraagt zo'n 3,7 miljard gulden. De deviezenreserve is nog geen reden tot onmiddellijk alarm, maar loopt wel terug. De Antillen hebben een eigen munt, de Antilliaanse gulden, waarvan de koers is gekoppeld aan de dollar.

De steun aan de Antillen zal de vorm krijgen van een gewoon bijstandsprogramma van het Fonds. De lening wordt verstrekt voor een periode van één tot anderhalf jaar tegen de gangbare marktrente, de terugbetaling vindt plaats na drie tot vijf jaar. Ieder kwartaal beoordeelt het IMF of het ontvangende land zich aan de afgesproken doelstellingen houdt en afhankelijk hiervan vindt uitbetaling van een deel van de lening plaats. Het ontvangende land verplicht zich om economische aanpassingen uit te voeren, zodat de oorzaken van de financiële problemen worden weggenomen. In het geval van de Antillen betekent dit een drastische vermindering van het overheidstekort, verschuivingen in de overheidsuitgaven en afslanking van het ambtenarenapparaat.

De lening die De Nederlandsche Bank zal verstrekken staat los van de noodhulp aan Sint Maarten en van de ontwikkelingshulp uit Nederland. Dit jaar ontvangen de Antillen en Aruba samen 280 miljoen gulden aan Nederlandse hulp, zo'n duizend gulden per hoofd van de bevolking. Dat in de Antillen desondanks zo'n groot financieel probleem kon ontstaan, wijten waarnemers aan Nederlandse wankelmoedigheid bij het toezicht, aan de politiek gevoelige relatie tussen Nederland en de Antillen, en aan het feit dat de Antillen fors boven hun stand leven. *** BRS DOCUMENT BOUNDARY ***

    • Hans Buddingh'
    • Roel Janssen