Hervormingplan Juppé voor redding sociale zekerheid

PARIJS, 16 NOV. Met het meest ingrijpende hervormingsplan sinds vijftig jaar hoopt de regering-Juppé de Franse sociale zekerheid te redden. Werkenden, gepensioneerden, werklozen, artsen en farmaceutische bedrijven moeten meebetalen. Het parlement, dat verder niet over de plannen mag meepraten, heeft zijn vertrouwen in de regering uitgesproken.

De tekorten op gezondheidszorg, AOW en kinderbijslag zijn volgens de laatste berekingen opgelopen tot 80 miljard gulden. Premier Juppé heeft een pakket maatregelen aangekondigd om verder uit de hand lopen te voorkomen. Ziekenhuizen, artsen en patiënten moeten zuiniger worden. Bovendien is een nieuwe belasting ingesteld om het totale tekort in dertien jaar weg te werken.

Zowel de bestaande sociale zekerheidspremie als de nieuwe 'tekort-belasting' worden voortaan over alle inkomsten geheven. Daarmee wordt voorkomen dat alleen de inkomsten uit arbeid worden getroffen. Ook pensioenen, sociale uitkeringen en inkomsten uit kapitaal worden voortaan aangeslagen voor ziekteverzekeringen en sociale premies. Een beloofde nieuwe uitkering om bejaarden langer thuis te houden is een jaar uitgesteld.

Terwijl de Assemblée Nationale gisteravond met 463 tegen 87 stemmen (socialisten en communisten) de grote lijnen van het plan-Juppé accepteerde, kondigde de vakbeweging twee grote stakingsdagen af op 24 en 28 november. Vooral ambtenaren worden zwaar aangeslagen: zij moeten voortaan, net als andere Franse werknemers, veertig jaar werken voordat zij in aanmerking komen voor een volledig ouderdomspensioen. De ambtenaren-salarissen waren al op de nullijn geplaatst [zie ook pagina 22].

Premier Juppé heeft zichzelf drie maanden de tijd gegeven de 58 miljoen Fransen te overtuigen van de noodzaak en de rechtvaardigheid van zijn plannen. Hij vormde vorige week een nieuwe regering om deze ingrijpende hervorming te kunnen doorvoeren.

    • Marc Chavannes