Foto

Foto: AMSTERDAM - De Vereniging van Dienstplichtige Militairen vraagt vandaag met 'de nationale verveeldag' op de Dam onmiddellijke afschaffing van de dienstplicht. Volgens de vereniging hebben de huidige dienstplichtigen een “inhoudsloze dagtaak” met een gemiddelde werkdruk van drie uur per dag. In 'de grote verveelshow' laten militairen zien hoe ze een dag op de kazerne doorbrengen: met onder andere slapen, kaarten en gepoetste schoenen poetsen. Tot april 1996 zullen nog vierduizend dienstplichtigen worden opgeroepen. (Foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer)