Correcties & Aanvullingen

Gelderman

In het Weekboek Parlementaire Enquête van zaterdag 11 november ontbrak in de lijst van getuigen die in het openbaar waren gehoord de naam van mr. E.F.G.M. Gelderman, rechter-commissaris te 's Hertogenbosch. Gelderman werd gehoord op vrijdag 20 oktober 1995.

Schouten

In de krant van 15 november stond bij het artikel Een intelligente snelheidsbegrenzer kan best (pagina 7) een verkeerde auteursnaam vermeld. Het stuk is geschreven door Bart Schouten. Leidschendam

In het artikel Leidschendam wil geen stadsprovincie in de krant van 14 november (pagina 3) wordt in de kop gesteld dat de gemeente tegenstander is van de stadsprovincie Haaglanden. De gemeente is echter voorstander van de vorming van een stadsprovincie. Om die reden is Leidschendam uit het overleg met de Haagse randgemeenten gestapt.