Cholesterolverlager vermindert sterfte

ROTTERDAM, 16 NOV. Cholesterolverlagende medicijnen reduceren met 33 procent het aantal doden door hartziekten bij mannen met een licht verhoogd cholesterolgehalte. De totale sterfte onder hen daalt met ruim 20 procent.

Dit is de uitkomst van een groot onderzoek in Schotland waarbij ruim 3.000 mannen met een licht verhoogd cholesterolgehalte van gemiddeld 7 mmol per liter vijf jaar lang het cholesterolverlagende middel pravastatine slikten. De studie is vandaag gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

De Schotse onderzoekers berekenden dat 1.000 mannen van middelbare leeftijd met licht verhoogd cholesterolgehalte (dat betreft een kwart van de mannen in die leeftijdscategorie) vijf jaar lang dagelijks een cholesterolverlager moeten slikken om 7 hartdoden, 20 niet-dodelijke hartaanvallen en 8 by-passoperaties te voorkomen. Met dit onderzoek is voor het eerst aangetoond dat iedereen met een matig verhoogd cholesterolgehalte door het slikken van een cholesterolgehalte met HMG-CoA reductaseremmers op middellange termijn zijn sterftekans verlaagt. Tot nu toe was dit alleen aangetoond bij mensen die al een hartaanval hadden overleefd. De bekendste merken reductaseremmers op de Nederlandse markt zijn Zocor (simvastatine) en Selektine (pravastatine).

Nederlandse huisartsen die zich houden aan de cholesterolrichtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap, schrijven hun patiënten met licht verhoogd cholesterolgehalte niet zonder meer een reductaseremmer voor. De richtlijn schrijft voor om alleen het cholesterolgehalte te bepalen van mensen met risicofactoren als hoge bloeddruk, suikerziekte, hartziekten en van mensen met uiterlijke tekenen van een te hoog cholesterolgehalte, of van mensen bij wie een hoog cholesterolgehalte in de familie voorkomt. Een cholesterolverlager wordt alleen voorgeschreven bij mensen met cholesterolgehalte boven de 6,5 die ook aan minimaal twee andere risicofactoren voor hartziekten blootstaan en waarbij het cholesterolgehalte niet omlaag ging na enkele maanden van dieetadviezen.

Deze richtlijn is de laatste jaren door Nederlandse cardiologen bekritiseerd, omdat de reductaseremmers te terughoudend zouden worden voorgeschreven. De commissie die de richtlijn opstelde verdedigde zich door erop te wijzen dat de effectiviteit en veiligheid van de reductaseremmers in een gezonde bevolking op lange termijn nog niet bekend waren. Ze wees ook op het feit dat veel mensen dure middelen moeten slikken, terwijl er absoluut gezien maar weinigen van profiteren. De medicatie kost ongeveer 100 gulden per maand.