Braakballen

Roodvogels zijn bijzondere vogels! ze nemen in de natuur een aparte plaats in. Ze zorgen voor een goed evenwicht in de natuur. In een droge zomer kan er gemakkelijk een muizenplaag ontstaan. Torenvalken en buizerds eten dan dat teveel aan muizen op. Wat roofvogels (en uilen) ook bijzonder maakt is dat ze braakballen maken. Heel vaak slikken ze hun prooi in z'n geheel in en daarmee worden ook de botjes en haartjes opgegeten. Omdat die delen van het voedsel niet verteren braakt de vogel ze ook weer uit. Dat gaat in de vorm van een balletje: 'een braakbal'. Aardig van zo'n braakbal is, dat je precies kunt zien wat die roofvogel gegeten heeft!

Op woensdagmiddag 22 november vanaf 14u wordt er in bezoekerscentrum Dwingelderveld braakballen uitgeplozen om te zien wat die uil of roofvogel gegeten heeft: muizenschedels, keverschildjes, haartjes, veertjes etc. Alle vondsten worden op een vel geplakt en mag je mee naar huis nemen; misschien het begin van een mooie natuurverzameling? Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Toegang ƒ 1,- Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen. Aanmelden 0522-472951.

    • Tonny Schoemaker