Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

Bodemvervuiling (7)

De reacties op het artikel 'Van bodemvervuiling is nog niemand ziek geworden' geven mij aanleiding tot het volgende commentaar. Milieuvervuiling kan onderverdeeld worden in vervuiling van lucht, drinkwater, oppervlaktewater, voedsel, bodemwater, grondoppervlakte en in de bodem. De bewering van Van der Heijden ten aanzien van de relatieve onschadelijkheid van bodemverontreiniging mag niet doorgetrokken naar alle milieueffecten - en dat doet hij dan ook niet. Van der Heijden wijst er op dat luchtvervuiling, met name met SPM, naast drinkwaterverontreiniging en het verkeer voor de volksgezondheid elk veel belangrijker zijn dan bodemverontreiniging.

Copius Peereboom en Havenaar (Citaat: “Zijn uitspraak 'van bodemverontreiniging is nog nooit iemand ziek geworden' suggereert ten onrechte dat het met de effecten van milieuverontreiniging wel meevalt.”) zitten er in zoverre naast, dat dat de boodschap niet was - Van der Heijden doelt op datgene wat in de bodem zit en hij signaleert wel degelijk effecten van andere milieuvervuiling.

Copius Peereboom meldt dat er volgens Brunekreef, hoogleraar in Wageningen, jaarlijks 8000 mensen ten gevolge van fijn stof overlijden. Copius Peereboom suggereert dat de beweringen van Van der Heijden dit ontkennen, maar dat was niet in het interview te lezen, integendeel!

Een ander punt is dat de Steendijkpolder in Maassluis en de Volgermeerpolder in een adem worden genoemd. Dat deze gevallen vergelijkbaar zouden zijn, en soms worden Lekkerkerk en het Griftpark er ook nog bij genoemd, is een onuitroeibaar misverstand. In de Volgermeerpolder, evenals in Lekkerkerk, zijn vaten met geconcentreerd chemisch afval gestort, simpelweg met het oogmerk om ze kwijt te raken. In zo'n geval is er sprake van zware verontreiniging, zowel van lucht (vluchtige componenten), water (de vaten gaan lekken), als bodem. Dit moet gesaneerd worden, zeker als er mensen wonen, zoals in Lekkerkerk.

In de Steendijkpolder is hiervan geen sprake; hier is een polder opgehoogd met verontreinigd havenslib; absoluut niet het type verontreiniging van de Volgermeerpolder, noch in chemische schadelijkheid, noch in concentratie. Vluchtige componenten zijn niet geconstateerd.

Wat betreft de gezondheidsaspecten van de bodemverontreiniging: bij mij, bewoner van de Steendijkpolder, zijn geen gevallen bekend van slachtoffers. Er is geen bevolkingsonderzoek geweest om de gevolgen van de verontreiniging op te sporen; sommige bewoners wonen hier al twintig jaar en dat zou toch iets moeten betekenen. Alle beweringen over de gevolgen voor de gezondheid zijn speculatief. Aan de andere kant: de wijk en haar bewoners zien er gezond uit; als er gevolgen zouden zijn zouden deze toch wel in flora of fauna kenbaar moeten zijn. (Einde discussie - redactie)