Belgen zijn dol op hun staatsschuld

BRUSSEL, 16 NOV. De Belgen zijn de grootste schuldenaren in de Europese Unie, maar tegelijkertijd ook de meest enthousiaste spaarders. Dat beeld van onze zuiderburen heeft gisteren een krachtige, nieuwe impuls gekregen door het grandiose succes van 'Philippe XVII', de zeventiende staatslening die sinds maart 1990 onder verantwoordelijkheid van minister Philippe Maystadt van financiën is uitgeschreven.

In inschrijvingstermijn voor de jongste volkslening begon afgelopen dinsdag en zou pas aanstaande maandag aflopen. Maar door het onverwacht grote succes, werd de inschrijving gisteren, op de tweede dag, al stopgezet. Het ministerie van financiën raamde de waarde van de inschrijvingen op dinsdag aanvankelijk op ruim 150 miljard frank (8,25 miljard gulden). Uiteindelijk bleek de opbrengst alleen al op de eerste dag meer dan het dubbele te bedragen: 363,4 miljard (bijna 20 miljard gulden).

Volgens waarnemers hebben vooral professionele beleggers geprofiteerd van de kennelijk gunstige voorwaarden van 'Philippe XVII'. Het gaat om een lening met een looptijd van negen jaar, met uitstapmogelijkheden om de drie jaar. De coupon-rente bedraagt 5,1 procent in de eerste drie jaar en respectievelijk 6,75 procent en 7 procent in de twee daarop volgende periodes. Als de coupon-rente op de tussentijde uitstapdata onder de dan geldende marktrente ligt, wordt het verschil bijgepast.

Op basis van die voorwaarden waren veel meer Belgische beleggers opnieuw bereid te investeren in de grote staatsschuld van België, dan waarop minister Maystadt had gerekend. Het ministerie reageerde verheugd op de massale belangstelling. Volgens Maystadt wordt de opbrengst gebruikt om een deel van de (dure) kortlopende schuld af te lossen. Maar sommige analisten wijzen erop dat in feite kan worden gesproken van een serieuze tegenvaller. De grote overschrijving bewijst dat Maystadt onder te gunstige voorwaarden de markt is opgegaan, en eigenlijk 'goedkoper' aan langlopend krediet had kunnen komen. De institutionele beleggers en de particuliere spaarders die op tijd heb gereageerd, maken zich daar evenwel geen kopzorgen over.