VVD senaat stelt kabinet zware eisen

DEN HAAG, 15 NOV. De Eerste Kamerfractie van de VVD heeft zware politieke eisen aan het kabinet gesteld. De liberalen willen alleen instemmen met zaken als het correctief referendum en de milieuheffing als de inbreng van de VVD bij andere punten voldoende duidelijk is. Dit heeft de fractievoorzitter van de VVD, F. Korthals Altes, gisteren op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in de Senaat gezegd.

Een van de voorwaarden die de VVD stelt is dat er niet verder wordt genivelleerd maar gedenivelleerd. Ook eist de VVD een verdere versoepeling van het ontslagrecht en het afschaffen van de algemeen verbindend verklaring in de collectieve arbeidsovereenkomsten. Bovendien zullen het financieringstekort en de staatsschuld sneller moeten dalen dan nu het geval is.

Minister-president Kok zei vanmorgen dat het kabinet geen vooropgezet doel heeft om te denivelleren. “Dat is geen politieke eis en geen baken waarop het kabinet in zee is gegaan”, aldus Kok.

Sinds de Statenverkiezingen van begin dit jaar is de VVD met 23 van de 75 zetels de grootste fractie in de Eerste Kamer. Fractievoorzitter Korthals Altes maakte duidelijk dat de VVD zich niet onbeperkt gebonden acht aan het regeerakkoord. “Wij hebben geen binding aan het regeerakkoord maar wij hebben wel een binding met de politieke partij waaruit wij voorkomen”, zei hij. Korthals Altes voegde hieraan toe dat voor zijn fractie van “wezenlijke betekenis” zal zijn of het beleid in zijn totaliteit in voldoende mate recht doet aan de liberale inbreng. “Wij voelen er niet voor de prijs te betalen voor samenwerking in een coalitie-kabinet zonderd dat tegenover die prijs een voldoende tegenprestatie staat”, aldus Korthals Altes.

De nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de senaat eist voor zichzelf een zelfstandige politieke rol op, zo bleek uit zijn betoog. Hij vindt niet dat het politieke primaat alleen bij de Tweede Kamer ligt. Ook in de Eerste Kamer zal sprake zijn van een politieke afweging.

Minister-president Kok erkende vanmiddag dat de Eerste Kamerfracties van PvdA, VVD en D66 niet direct zijn gebonden aan het regeerakkoord. Maar hij wees ook op de politieke binding die de senatoren hebben met hun partij. Tegen fractievoorzitter Korthals Altes zei hij dan ook “zonder tegenbericht” er vanuit te gaan dat zijn fractie het kabinetsbeleid steunt.