Verbod olie-export Alaska opgeheven

WASHINGTON, 15 NOV. Het 22 jaar oude verbod op de export van olie uit Alaska wordt opgeheven. Na het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ging dinsdag ook de Senaat daarmee akkoord. President Clinton heeft al laten weten het betreffende wetsontwerp te zullen ondertekenen. Het verbod werd in 1973 opgenomen in de overeenkomst voor de aanleg van een pijpleiding van Alaska naar de rest van de Verenigde Staten. Het Congres wilde waarborgen dat de enorme oliereserves van het gebied alleen voor Amerikaans gebruik zouden dienen. De toenmalige Arabische olieboycot tegen de VS was daarbij het hoofdmotief. Aan de opheffing zijn wel enkele beperkingen verbonden. De olie uit Alaska mag alleen worden geëxporteerd door tankers die onder Amerikaanse vlag varen. Verder kan de president de uitvoer opschorten als hij dat in het nationale belang acht. Tegenstanders van opheffing van het exportverbod zijn vooral te vinden onder de Democraten, die bang zijn voor een te snelle uitputting van de Amerikaanse oliereserves, een prijsstijging en nadelige gevolgen voor het milieu. (AFP)