Scholen worden eigenaar gebouwen

ZOETERMEER, 15 NOV. Instellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE) krijgen met ingang van 1997 zelf zeggenschap over hun gebouwen en terreinen. Ze kunnen dan bij fusies de gebouwen zelf herverdelen. Nu bepaalt de overheid als eigenaar of scholen veranderingen mogen aanbrengen.