Renteverlaging zit in de lucht

AMSTERDAM, 15 NOV. De geldmarkttarieven lijken vorige week vooruit te zijn gelopen op officiële tariefsverlagingen. De 3-maands interbancaire rente daalde met 5 basispunten tot 3,85 procent. Onder invloed van de rentebewegingen op de kapitaalmarkt daalde het 12-maands tarief met maar liefst 9 basispunten tot 3,93 procent. Alle geldmarkttarieven hebben nu een '3' voor de komma. Een belangrijkere '3' voor de komma is die van het Duitse repo-tarief. Vanochtend verlaagde de Bundesbank dit tarief met 2 basispunten tot 3,98 procent. Nu de psychologisch belangrijke grens van 4 procent neerwaarts is doorbroken, lijkt er volop ruimte te zijn voor verdere verlagingen. Recente economische cijfers en rapporten wijzen erop dat deze ruimte benut kan worden. De Vijf Wijzen, de belangrijkste economische adviseurs van de Duitse regering, verwachten voor dit en komend jaar een economische groei van een magere 2 procent. Volgens hen stijgt de inflatie in West-Duitsland volgend jaar slechts licht tot 2,25 procent.

Het ziet ernaar uit dat DNB renteverlagingen van haar Duitse collega zal kunnen volgen. De gulden toont zich nog altijd een zeer sterke munt. Recent is de waarde van de D-mark zelfs weer gedaald tot onder de 1,12 gulden. Gunstig is verder de ontwikkeling van de Nederlandse inflatie, die in oktober is gedaald tot 1,3 procent.

Met een dergelijk sterke gulden heeft DNB geen reden de geldmarkt erg krap te houden. Vooral doordat gedurende enkele weken fors werd gestort op DTC's van de Agent van Financiën, was veelal sprake van een krappe geldmarkt. Tijdens de afgelopen week kon DNB deze situatie weer iets normaliseren. Betalingen van het Rijk ter waarde van 3,7 miljard werden niet volledig gecompenseerd door een hogere kasreserve en een lagere speciale belening. Te zamen met mutaties in enkele andere posten resulteerde dit in een daling van de post Voorschotten in rekening-courant met 503 miljoen. Doordat deze voorschotten gedurende de gehele week onder het gemiddelde toelaatbare beroep bleven, nam de besparing op het contingent toe van 0,2 procent naar 1,2 procent. Nadat 27,5 procent van de contingentsperiode is verstreken, is 26,3 procent van het toelaatbare beroep verbruikt.

Vandaag en morgen moet het Rijk enkele miljarden guldens betalen, onder meer voor uitkeringen, rente en aflossing. Per saldo stroomt er echter geld de Schatkist in, aangezien vandaag 10 miljard gulden wordt gestort op de jongste staatslening. Om de geldmarktverkrappende werking die hiervan uitgaat tegen te gaan, heeft DNB de kasreserve, die vandaag ingaat met een looptijd van 7 dagen, teruggebracht tot nihil. Tevens heeft zij vandaag 5,5 miljard gulden toegewezen op een tweedaagse speciale belening.

Bron: Economisch Bureau ING Groep