Lubbers (2)

Als Amerikaanse die in Nederland woont, schaam ik me voor de beledigende behandeling van Ruud Lubbers door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Christopher. De heer Lubbers werd competent genoeg geacht om twaalf jaar lang premier te zijn van zijn land. Nederland is een sterke Westerse democratie zonder veel van de problemen die de regering-Clinton in de VS heeft proberen op te lossen, tot nu toe met wisselend succes. De bekwaamheid van de heer Lubbers in twijfel trekken (hij is “niet scherp”, volgens Christopher) is een klap in het gezicht van alle Nederlanders die hem hebben gekozen en zijn regering twaalf jaar lang hebben gesteund. De Amerikaanse regering mag het misschien onacceptabel vinden dat een sterke Europese lobby (Kohl, Chirac, Major) de secretaris-generaal van de NAVO 'kiezen', maar dan had de heer Christopher dàt moeten zeggen. Het is onaanvaardbaar om de Nederlandse oud-premier tot zondebok te maken. Ik was van plan naar de VS terug te keren om te helpen in de herverkiezingscampagne van Clinton. Ik zal dat besluit nu moeten herzien.

    • Lonni Rodgers