Japan: $ 370 mld aan slechte leningen

TOKYO, 15 NOV. De banken in Japan hadden eind september voor 370 miljard dollar aan niet meer te innen leningen in hun kredietportefeuille zitten. Dit bedrag is afkomstig van het Japanse ministerie van financiën, dat niet eerder een zo gedetailleerd rapport over slechte bankleningen liet verschijnen. Het ministerie heeft gesproken met elke financiële instelling die Japan kent. Het heeft daartoe besloten omdat er nogal wat kritiek was geuit op de eerdere ramingen die waren verschenen. Het bedrag dat eerder uit de bus was gekomen, was “slechts” 396 miljard dollar. Onafhankelijke deskundigen hebben al gezegd dat ook het jongste bedrag veel te laag is. Een analist schatte het werkelijke totaal van niet meer terug te vorderen leningen op maar liefst 742 miljard dollar. De banken in Japan verstrekken vaak aan noodlijdende bedrijven nieuwe leningen om ze in staat te stellen hun oude kredieten af te lossen. Daardoor is het moeilijk het werkelijke bedrag aan dubieuze leningen boven water te krijgen. (Reuter)