Fokker verandert plan arbeidsvoorwaarden

AMSTERDAM, 15 NOV. Na kritiek van bonden en personeel heeft vliegtuigbouwer Fokker zijn voorstellen voor nieuwe, minder goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers bijgesteld. Wel blijft de directie op het standpunt staan dat er hoe dan ook 10 procent op de arbeidsvoorwaarden moet worden bespaard. Dit hebben vakbondsbestuurders gisteren na overleg met Fokker laten weten.

Details over het nieuwe voorstellenpakket van Fokker wilden de vakbondsvertegenwoordigers niet kwijt. Zij gaan het eerst met hun achterban bespreken. Wel lijkt het zo goed als zeker dat Fokker een aantal omstreden voorstellen heeft ingetrokken, waaronder het intrekken van ATV-dagen. De bonden hadden hiertegen principiële bezwaren, omdat op die manier de werkgelegenheid juist verder onder druk komt te staan.

Een ander voorstel dat volgens de bondsbestuurders niet langer op de agenda staat, is het zogeheten à-la-carte-systeem. Daarbij kunnen werknemers hun arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen inzichten invullen, zij het dat iedereen wel 10 procent zou moeten inleveren. Wellicht dat de bonden en Fokker hier volgend jaar weer over gaan praten. “Maar nu staan de pure bezuinigingen op de agenda”, aldus een betrokkene. Het gaat dan om zaken als het niet uitbetalen van eerder in de bedrijfstak-CAO afgesproken loonsverhogingen en om ingrepen in de VUT-regeling.

Het overleg was volgens de vakbondsbestuurders constructief, al is het nog lang niet zeker of een akkoord tot de mogelijkheden behoort. “De voorstellen moeten bespreekbaar zijn. Maar het is ook lastig overleggen. De medewerkers wachten op de uitkomst van de onderhandelingen over de financiële herstructurering van Fokker tussen de overheid en DASA. Zo lang niet duidelijk is of daar iets uitkomt, is het moeilijk voor hen in te stemmen met allerlei maatregelen”, aldus een betrokkene.

Fokker zelf heeft de grootaandeelhouders (DASA en de Nederlandse staat) opnieuw gemaand zich te haasten de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. (ANP)