Delta Lloyd ziet sterke toename jaarresultaat 1995

De netto winst van Delta Lloyd Verzekeringsgroep is in de eerste negen maanden van dit jaar met ruim 62 procent gestegen tot 201 miljoen gulden. De omzet groeide met bijna 3 procent tot 3,46 miljard gulden. Het bestuur stelt zijn winstverwachting voor geheel 1955 in positieve zin bij. Het resultaat na belastingen zal volgens de huidige inzichten ten opzichte van 1994 sterk stijgen. De winststijging is het saldo van een hogere omzet in het schadebedrijf, een lagere omzet bij leven en hogere inkomsten uit beleggingen en overige activiteiten. De reorganisatie verloopt volgens plan en wordt dit jaar afgerond. Het aantal medewerkers, omgerekend naar volledige banen, daalde van 2379 eind september 1994 naar 2325 thans. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (voor belastingen) van het levenbedrijf nam sterk toe van 166 miljoen tot 205 miljoen gulden. Hieraan lagen onder andere hogere beleggingsopbrengsten ten grondslag. Een minder hoog niveau van eenmalige stortingen uit hoofde van nieuwe collectieve contracten veroorzaakte een omzetdaling van 1279 tot 1209 miljoen. Het herstel van het gewone bedrijfsresultaat bij schade in het tweede kwartaal heeft zich voortgezet. Het resultaat steeg van 28 miljoen tot 30,8 miljoen. Het premie-inkomen steeg met 7 procent tot 828 miljoen. Het resultaat bij autoverzekeringen vertoonde verbetering, maar is nog steeds negatief. Bij het Britse moederconcern Commercial Union steeg de winst voor belasting over de eerste negen maanden met bijna 13 procent van 327 miljoen tot 369 miljoen pond (908 miljoen gulden). Het premie-inkomen ging met 18 procent omhoog van 3,16 miljard tot 3,73 miljard pond (9,2 miljard gulden).