Britten tegen defensiepoot in Europese Unie

MADRID, 15 NOV. Groot-Brittannië blijft de belangrijkste tegenstander van het opzetten van een defensiepoot binnen de Europese Unie. Tijdens de gisteren in Madrid gehouden bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken en defensie van de Westeuropese Unie (WEU), toonde de Britse minister van buitenlandse zaken Rifkind zich een uitgesproken tegenstander van een intergratie van deze defensie-organisatie in de Europese Unie. De overige landen van de EU zijn voorstander van een dergelijke samenvoeging.

Het samenvoegen van de WEU met de Europese Unie vormt onderdeel van het Verdrag van Maastricht. Als zodanig maakt het deel uit van de intergouvernementele conferentie die volgend jaar gehouden wordt over een herziening van dit verdrag. Het Europees veiligheids- en defensiebeleid maakt deel uit van deze besprekingen.

Alleen Denemarken kon gisteren enig begrip opbrengen voor het Britse standpunt. De overige landen verschillen slechts van mening over de snelheid waarmee de integratie tussen WEU en EU moet plaatsvinden. Minister Van Mierlo van buitenlandse zaken toonde zich gisteren na afloop van de vergadering optimistisch over de mogelijkheid om de verschillen te overbruggen. De minister wees daarbij ondermeer op het feit dat alle aanwezigen de NAVO nog altijd als de ruggegraat van het Europese defensie-systeem beschouwen.

“We zijn er niet in geslaagd Groot-Brittannië te overtuigen”, aldus de Duitse minister van buitenlandse zaken gisteren in Madrid. “Het worden hele moeilijke besprekingen.”

De tien leden van de WEU - Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal en Luxemburg - bogen zich over een discussie-stuk dat drie opties bevatte beteffende de toekomst van WEU. De twee organisaties kunnen autonoom blijven, ze kunnen geleidelijk fuseren en ze kunnen onmiddellijk in elkaar opgaan. Maar gezien het Britse verzet tegen elke vorm van EU-bemoeienis met defensie kon men het zelfs niet eens worden over het uitgangspunt voor verdere discussie.

In de ogen van Groot-Brittannië moeten de verschillende organisaties in Europa gescheiden blijven, maar kan er wel op samenwerking afgekoerst worden.